Annonse
GENERALSEKRETÆR: Inge Andersen sier ingenting om at idrettslag som renoverer og bygger idrettsanlegg først må skaffe rundt 80 prosent i lokal finansiering, og deretter må mellomfinansiere statlig spillemiddeltilskudd i flere år.Foto: Scanpix

Inge Andersen er kjent med alt han ikke sier

Virkeligheten fra idrettsverdenen er en annen enn Inge Andersens virkelighet.

Generalsekretæren sier ingenting om at idrettslag som renoverer og bygger idrettsanlegg først må skaffe rundt 80 prosent i lokal finansiering

I innlegg i Nordlys 26. mai starter generalsekretær i NIF Inge Andersen med å si at det ikke er urimelig at stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen vil ha mer faktagrunnlag før han tar sin beslutning i OL-saken. Da bør generalsekretæren også sørge for å presentere fakta på en redelig og etterrettelig måte.

«Rammebetingelsene i norsk idrett er bedre enn noen gang» og «etterslepet vil på anlegg-siden være borte lenge før OL-ilden tennes i 2022» hevder Inge Andersen. Og man har fått på plass det generalsekretæren kaller en «god ordning for momskompensasjon», noe som da skal være den trolige grunnen til at Bakke-Jensen ikke hører så mye om dette mer. En mer trolig årsak til at Bakke-Jensen og andre ikke hører så mye om dette mer, er hvilke prioriteringer og kommunikasjonsstrategier som gjelder på Ullevål.

Etterslepet har nå passert kr 2,44 milliarder. I tillegg er det et stort fysisk etterslep på anlegg-siden. Norsk Breddefotballforening har gjort beregninger for fremtidig utvikling av etterslepet. Det er sannsynlig at det økonomiske etterslepet vil passere kr 3 milliarder i 2020. 

I 2005 utgjorde gjennomsnittlig spillemiddelandel 25 prosent av godkjente anleggskostnader, i 2013 kun 19 prosent. I NIFs rapport «Anlegg og spillemidler» fra september 2013 heter det «spillemidlene var opprinnelig ment å dekke en tredjedel av kostnadene. Med en slik tildeling ville etterslepet fordobles». Dersom det er slik at generalsekretæren har forlatt målsetning om en tredjedel vil dette være oppsiktsvekkende, og betyr at NIF ønsker å flytte et større ansvar for anleggsutfordringer over på kommuner og idrettslag.

Det heter at man spesielt skal lytte nøye til det som ikke blir sagt. 

Generalsekretæren sier ingenting om at idrettslag som renoverer og bygger idrettsanlegg først må skaffe rundt 80 prosent i lokal finansiering, og deretter må mellomfinansiere statlig spillemiddeltilskudd i flere år. Bare i 2013 lånte norske idrettslag over kr 600 mill. til et statlig system.

Han sier ingenting om at idrettslag har langt dårligere momsbetingelser enn bedrifter og kommuner, og ingenting om at organisasjonsledd med mange ansatte, som NIF, får momskompensasjon for lønnskostnader. Som kjent er det ikke moms på lønn. Dette omtaler gjerne NIF som en «forenkling». Den såkalte forenklingen gjør at frivillige lag og foreninger kommer langt dårligere ut enn organisasjoner med mange ansatte, selv om ordningen er kalt momskompensasjon for frivillighet. For 2013 ga denne «forenklingen» en utbetaling til NIF med kr 14,7 mill. i momskompensasjon. Til sammenligning utgjorde samlet momskompensasjon i Vest-Agder kr 7,4 mill. til 142 klubber og i Nordland kr 9,2 mill. til 246 klubber.

Han sier ingenting om at momskompensasjonen for anlegg bygd av idrettslag er uforutsigbar og urimelig. For de rundt 300 anleggene som ble bygd i av idrettslag i fjor kom det nylig melding om at potten ikke strekker til. Det betyr en overføring fra klubbkasser til statskassen med kr 55 mill. Om kommuner eller bedrifter hadde bygd de samme anleggene ville dette gitt full momsrefusjon gjennom ordinært momssystem. Hvordan generalsekretæren får seg til å kalle dette en «god ordning» er ubegripelig. 

Han sier ingenting om at rundt 1/3 av spillemidlene går til idrettsorganisasjonene via NIF. Det betyr en overføring til sentralidretten med kr 600 millioner i år. I tillegg beskatter en rekke særforbund klubbene hardere. Lisenser, påmeldingsavgifter, serieavgifter, krav, sanksjoner, pålegg, gebyrer og bøter er kjente begrep for tillitsvalgte i klubb-Norge. Til sammen utgjør dette en pengestrøm på minst 300 millioner som går fra klubbkasser og opp igjennom idrettsorganisasjonen.

Han sier ingenting om at mange kommuner har anstrengt økonomi, og at de første plasser det gjerne kuttes i kommunebudsjetter er på bidrag til frivillige lag og foreninger.
Han sier ingenting om at forskningsrapporter viser at frivillig innsats reduseres. NIFs egne tall viser at gjennomsnittlig virketid er nede i 1,7 år for tillitsvalgte og 2 år for ansatte. Dette er alvorligst og gir størst grunn til bekymring på vegne av breddeidretten, og spesielt for barne- og ungdomsaktiviteten. Livsnerven og den definitivt største innsatsfaktoren for breddeidretten kommer gjennom frivillig innsats og egenbetalinger.

Generalsekretæren skaper inntrykk av at breddeidretten har bedre rammebetingelser enn noen gang, selv om også Inge Andersen er kjent med alt han ikke sier. NBF har gjennomgått en del klubbregnskaper og fant slike nivåer for offentlige aktivitetsbidrag i 2013: lokale aktivitetsmidler fra spillemidlene kr 160 pr. fotballspiller mellom 6 og 19 år. Kommunale midler kr 35 pr. spiller. 

På tross av knappe og uforutsigbare rammebetingelser skaper breddeklubber gode aktivitetstilbud i sine lokalsamfunn og tar i tillegg et stort ansvar for anlegg. Samtidig melder idrettslag om at de stadig får flere oppgaver og regninger, og at dette faller på stadig færre hender.  

Det er mulig at rammebetingelsene for norsk idrett oppleves å være bedre enn noen gang om man har tilholdssted på Ullevål. For svært mange idrettslag og tillitsvalgte oppleves virkeligheten ganske annerledes, men virkeligheten i klubb-Norge passer sannsynligvis ikke inn i Ullevåls kommunikasjonsstrategier.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse