Annonse
Fiskeri- og sjømatminister Od Emil Ingebrigtsenm svarer på kronikken fra Ottar Brox. (Foto: NFD / Hans Kristian Thorbjørnsen)

Ingen bløff at fiskerinæringen bidrar til verdiskaping

Professor emeritus og SV-politiker Ottar Brox hevder i et innlegg i Nordlys at verdiskapingen i fiskerinæringen er en bløff.

Ikke alt er perfekt i fiskeripolitikken, men det er mye som går veldig bra. Vi har en bærekraftig forvaltning av ressursene og god lønnsomhet i alle flåtegrupper. Å hevde at bidragene til verdiskaping fra fiskerne og alle andre hardt arbeidende ansatte i sjømatnæringen bare er en bløff er en meget spesiell framstilling av virkeligheten.

Rapporten som SINTEF presenterte i august 2019 viste at sjømatnæringen for første gang skapte verdier for over 100 milliarder kroner. Sjømatnæringen bidrar ifølge rapporten med om lag 4 prosent av bruttonasjonalprodukt. 29.000 årsverk utføres direkte i næringen, mens 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger.

Over tid har det naturligvis skjedd endringer som gjør at noen lokalsamfunn opplever vekst mens andre får redusert aktivitet. Fiskerinæringen som alle andre bransjer preges av den generelle samfunnsutviklingen.

Brox hevder også at Riksrevisjonens rapport ikke gjør inntrykk på meg. Det er rett og slett ikke riktig. Jeg er glad for at Riksrevisjonen har undersøkt kvotesystemet. Dette vil vi ha nytte av, i arbeidet videre. Jeg har kommet med merknader til denne kritikken i mitt brev til Riksrevisjonen, og vil vurdere de konkrete oppfølgingspunktene Riksrevisjonen kommer med.

Det var et bredt politisk flertall på Stortinget da Havressursloven ble vedtatt i 2008. En lov som slår fast at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet. Ingen har eiendomsrett til ressursene i havet, verken staten eller private. Staten har ansvar for å forvalte disse ressursene slik at de marine økosystemene er i balanse, og produserer et overskudd som kan høstes.

Det er også et faktum at strukturpolitikken i fiskeflåten de siste 15-20 årene har hatt et bredt stortingsflertall bak seg. Ulike regjeringer har utformet politikken. Stortinget har selv vedtatt de forskjellige strukturordningene og har også vært med på å fastsette mange kvotetak. Så er det godt kjent og en ærlig sak at SV-politiker og professor Brox er, og har lenge vært uenig i denne politikken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse