Annonse
Fornybar energi betyr høsting av energi i sol, vind, vassdrag og hav og krever bruk av store arealer. Det er å kaste blår i øynene på folk å gi inntrykkav noe annet, skriver Kristoffer Rypdal. Foto: Colourbox

Ingen bør stille seg likegyldig til klimatrusselen

I dag investeres det betydelig i energieffektivisering, faktisk langt mer enn det investeres i vindkraft, og energieffektiviteten øker med 1.5 prosent per år. Hvis vi med enorm innsats lykkes i å øke takten til 3 prosent per år, så ville ikke dette forskyve fristen for når verdens energiproduksjon må være fullstendig fornybar med mer enn ett fattig år.

Naturvernerne Martin Eggen og Kjetil Aa. Solbakken har 26. januar en  appell i Nordlys under tittelen “Ingen bør stille seg likegyldig til vindkraftutbyggingen”. Dette er et utsagn jeg uten videre kan stille meg bak. Men det forfatterne mener å si er noe helt annet. De hevder at bekymringen for klimaendringene brukes som brekkstang for nye naturinngrep, at utbygging av fornybar kraft er unødvendig, og at klimakrisen kan unngås gjennom energisparing og effektivisering.

Påstanden om ”brekkstang” inneholder en insinuasjon om at klimaaktivister og grønne politikere egentlig ikke har som første prioritet å få ned utslippene, men har en primær interesse i å støtte opp om profitører i kraftbransjen. Det er en mistenkeliggjøring som faller på sin egen urimelighet.

Ideen om at klimakrisen kan unngås gjennom energieffektivisering og sparing vitner dessverre om mangel på innsikt i klima- og energiproblemet. Som klimaforsker må jeg dessverre konkludere med at målet om å begrense global oppvarming til 1.5 grader er uoppnåelig. Det skyldes at energiopptaket i havet gjør at vi vil få minst en halv grads temperaturstigning selv om vi stoppet alle CO2-utslipp i dag. Hvis vi skal kunne begrense temperaturstigningen til 2 grader, må verden være fullstendig fossilfri innen 25 år. Hvor mye kan energisparing og effektivisering påvirke denne fristen?

I dag investeres det betydelig i energieffektivisering, faktisk langt mer enn det investeres i vindkraft, og energieffektiviteten øker med 1.5 prosent per år. Hvis vi med enorm innsats lykkes i å øke takten til 3 prosent per år, så ville ikke dette forskyve fristen for når verdens energiproduksjon må være fullstendig fornybar med mer enn ett fattig år. Konklusjonen er at vi ikke kan stoppe klimaendringene ved å bruke mindre energi. Vi må bruke annen energi, og denne energien må produseres over hele planeten. Hvis vi ikke skal basere oss på storstilt utbygging av kjernekraft er fornybar energi eneste løsning. Fornybar energi betyr høsting av energi i sol, vind, vassdrag og hav og krever bruk av store arealer. Det er å kaste blår i øynene på folk å gi inntrykkav noe annet.

Eggen og Solbakken skriver: ”Klimaendringene gjør at vi må ta vare på mer natur. Aldri før har det vært viktigere å bevare robuste bestander, velfungerende økosystem og mangfoldet naturen byr på”. Her ligger en erkjennelse av at klimaendringene ødelegger natur, men også en antakelse om at konsekvensene av klimaendringene ikke er større enn at det vesentligste kan reddes hvis vi bare lar naturen håndtere dem i fred uten andre inngrep enn de klimaendringene fører med seg. Denne antakelsen går helt på tvers av scenariene som IPCC trekker opp for en samfunnsutvikling uten storstilt utbygging av fornybar energi. I beste fall kan vi da regne med en global temperaturstigning på 4 grader, som i arktiske strøk vil tilsvare mer enn 8 grader. Effekten på økosystemene vil bli enorme.

På Svalbard gjør nærheten til iskanten situasjonen enda mer ekstrem. Der har årsmiddeltemperaturen økt med 4 grader de siste førti årene, og minimumstemperaturene om vinteren har økt med 10 grader, og dette i en tidsperiode da global middeltemperatur bare har økt med 0.6 grader. Man trenger ikke mye fantasi for å forstå hvilke konsekvenser global oppvarming på 4 grader vil ha for økosystemene i disse områdene. Det vil være helt uansvarlig å la være å se skadevirkningene av vindkraftutbygging i lys av disse framtidsutsiktene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse