Annonse

Ingen brukbar E8 uten Tindtunnelen?

- Hvis Tindtunnelen får sin planbehandling i kommunen, så forsvinner også det omstridte området fra E8-traseen, skriver kronikkforfatterne.

Det er bare 8 måneder til kommunevalget. Partier som ikke gjør noe bedre enn dette for å løse Tromsøs vegproblemer, vil ligge tynt an overfor velgerne.

På ny er E8-saken forsinket og utsatt etter resultatløs mekling mellom kommunen og Vegvesenet, fylkeskommunen og Sametinget. Nå skal saken til departementet for avgjørelse, eller nye utredninger og undersøkelser.

Det omstridte området er stort sett lokalisert rundt Ramfjordmoen. Planen for strekningen Sørbotn – Ramfjordmoen er klarert og fri for innsigelser. Hvis Tindtunnelen får sin planbehandling i kommunen, så forsvinner også det omstridte området fra E8-traseen. Da er E8 endelig klar for bygging.

E8 i Ramfjorden fikk et uheldig trasevalg i behandlingen av kommunedelplanen for Ramfjord våren 2014. Dessverre er intet avklart om realismen, veien videre og prosessen fram til fullføring. Dette kan ikke ende godt for Tromsø-samfunnet og byens hovedinnfartsåre.

I foreslått østre E8-trase holder de på den gamle traseen via Nordbotn, Lauksletta, Hundbergan og Sandvikhøyden, dvs 13,5 km lengre enn nødvendig. Selv om de har Tindtunnelen med i sitt valgprogram.

Tindtunnelen med 13,5 km innkorting av E8 ble ikke tatt med i kommunens vurdering av E8-traseen. Selv om kommunestyret vedtok i april 2012 at Tindtunnelen skulle med i vurderingen.

Kommunestyrets vedtak om E8-trase våren 2014 medførte innsigelser fra de nevnte etatene og innvendinger fra mange andre. Dette er gjenstand for lovpålagt mekling hos fylkesmannen og Kommunaldepartementet. Meklingen har hittil bare ført til nye utredninger og nye meklingsrunder, befaringer og gjentatte utsettelser. Nå risikerer vi at uheldig trasevalg ødelegger for Tromsøs muligheter i kommende NTP (Nasjonal Transportplan).

Det er bare 8 måneder til kommunevalget. Partier som ikke gjør noe bedre enn dette for å løse Tromsøs vegproblemer, vil ligge tynt an overfor velgerne.

Det er fremdeles så vidt tid til å gjennomføre Tindtunnelens høringsrunde og planvedtak. Da kan både E8 og Tindtunnelen få positiv behandling i NTP.

Tindtunnelens trasé Ramfjordmoen – Tomasjord fjerner fra E8 akkurat de områdene som nå er gjenstand for innsigelser, mekling og forsinkelser. Her kan man skjære igjennom den vanskelige knuten og komme i mål til rimelig tid. Hvis man vil.

Planforslaget for Tindtunnelen ble levert til kommunen v/byråd Alvarstein i august 2012. Lovens regler tilsier 6 ukers offentlig høringsrunde for planforslaget som første ledd i behandlingen. Men byråden har nå i hittil 28 måneder lovstridig nektet å begynne på Tindtunnelens behandling.

Hvis kommunen etter hvert vinner fram i meklingen, så gjenstår fremdeles store uløste spørsmål for E8. Den tiltenkte traseen fra 2007 i området Nordbotn – Leirbakken – Laukslett er i mellomtiden blitt bortdisponert og bebygd til næringsområde. Traseen må utredes pånytt og muligens legges inn i fjellet, dvs nye forsinkelser.

NGI leverte i november 2012 en ny geologisk rapport om leireskredrisiko i Troms. De utpekte området Leirbakken fra fjære til fjell til fylkets mest risikofylte område for leireskred. Dvs at risikoen er større på Leirbakken enn på Lyngseidet, Bergneset og Breivikeidet der leireskredene allerede har gått. Når E8 planlegges tvers gjennom Leirbakken med fylkets største vegkryss i tillegg, så skulle man tro at kommunen og Vegvesenet ville behandle NGIs rapport og ta nødvendige hensyn. Ingen slik behandling har funnet sted. Det gir grunnlag for nye innsigelser og stopp i fremdriften for E8.

Kommunestyret vedtok 29. oktober et tillegg til kommunens arealplan: ”Det avsettes arealer til fremtidig Tindtunnel på Tromsdalssiden”.  Våren 2014 vedtok de fremtidig tilknytning for Tindtunnelen til E8 i Ramfjord. Nå mangler bare planvedtak for strekningen mellom tunnelmunningene. Det kan oppnås ved at byrådet iverksetter lovpålagt høringsrunde og planbehandling for innlevert plan. Da kommer Tromsø i posisjon til å motta midler i NTP.

Som kjent har statsminister Erna Solberg øremerket 5 milliarder kroner til 4 Tromsøprosjekter: E8, Tindtunnelen, ny Kvaløyforbindelse og Ullsfjordforbindelsen. Derfor er det ingen fare for at noen prosjekter skal fortrenges i finansieringsfasen. Det er heller ingen grunn til å utsette planbehandlingen. Det er tillatt å tenke på flere prosjekter samtidig.

Det er stor risiko for at ny Kvaløyforbindelse ikke får et ferdig planvedtak til kommende NTP, og i alle fall ikke til kommende valg. I så fall vil byrådspartiene stå helt uten viktige vegplanvedtak i hele 4-årsperioden. Tromsø sakker enda mer akterut i forhold til alle andre kommuner som driver rasjonell vegplanlegging.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse