Annonse

Kjære ordfører, hvorfor vil du utvide samarbeidet med et militant, islamistisk regime?

Vil Kristin Røymo virkelig utvide vennskapet med fundamentalister som ser på hennes eget ekteskap som ulovlig?

Ordfører Kristin Røymo, kan du utvide samarbeidet med et regime som forfølger, torturerer og dreper homofile?

Forslag til kommunestyret i Tromsø: Tromsø skal boikotte israelske produkter. Samtidig skal vi utvide samarbeidet med vennskapsbyen Gaza, som er styrt av militante islamister.

Hamas regime i Gaza har blant annet ført til at homofile nå drepes på grunn av sin seksuelle legning.

Kan Arbeiderpartiet i Tromsø, med ordføreren i spissen,  gå inn for disse forslagene, som ligger på bordet til, i første omgang, formannskapet 6. desember?

Ordfører Kristin Røymo er åpent homofil, og gift med en kvinne. Kan du støtte et regime som forfølger, torturerer og dreper folk på grunn av deres seksuelle legning, Kristin?

Går forslaget om å utvide vennskapsbysamarbeidet med Gaza igjennom, vil det være nok en fjær i hatten for Hamas, den militante, islamistiske organisasjonen, som styrer Gaza med jernhånd, og som har de beryktede sharia-lovene som målsetting, selv om de ikke har klart å innføre dem helt ennå. For disse fundamentalistene er blant annet homofili dødssynd.

Forslaget, som kommunestyret blir bedt om å ta stilling til, ser i og for seg tilforlatelig ut. Det er et ledd i kommunens internasjonale strategi, og tiltaket lyder: ” Videreutvikle vennskapsbysamarbeidet med Gaza og bidra aktivt i EuroGaza.”

Tilsynelatende helt uproblematisk. Men så kommer inkonsekvensene. For i kapittelet om “Toleranse, mangfold og internasjonal solidaritet” i denne strategien, heter det:

 “Tromsø kommune skal være en pådriver både lokalt og internasjonalt i arbeidet med å fremme menneskerettigheter og likeverd. Brudd på grunnleggende menneskerettigheter skal ikke tolereres, uansett hvor i verden det skjer.”

 Og videre: “Tromsø kommune har som offentlig myndighet en plikt til å beskytte menneskerettigheter.”

Men de menneskerettighetene som Tromsø kommune så vakkert beskriver - og bekjenner seg til - er langt på vei totalt fraværende  i Gaza. Hvorfor skal vi da utvide samarbeidet, og dermed også bidra til å legitimere et regime som står for det motsatte av menneskerettigheter og likeverd? Vi vet veldig godt hvordan makthavere verden over profitterer på utenlandske håndslag, og tar det som aksept for seg selv og sine regimer.

La det være sagt med en gang: folk til folk samarbeid er både riktig og viktig. Men det må være tillatt å stoppe opp og spørre: hvem er det vi samarbeider med?

Jeg tar slett ikke til orde for å stanse et igangsatt vennskapsby samarbeide, men er det rett å gi Hamas en klapp på skulderen ved å utvide det?

Hamas er en militant, islamistisk organisasjon, som har sin bakgrunn i Det muslimske brorskapet. Den er av mange land i verden stemplet som en terrororganisasjon, den har utsletting av staten Israel som målsetting, ved siden av mer innenrikspolitiske sysler som å bytte ut eksisterende lovgivning med sharialov. Under Hamas har kvinners stilling i samfunnet blitt kraftig satt tilbake, kleskode var det første som ble innført, og av mer (for oss)  kuriøse metoder, kan det jo nevnes at det å sykle offentlig nå er blitt en symbolsk måte for kvinner å protestere mot kjønnsdiskriminering på. Hvis de tør…

Hamas har nemlig opprettet såkalt moralpoliti, som raider strender og andre offentlige steder, der det kan tenkes at noen opptrer “uislamsk”. Den offisielle ordensmakten er også ivrig i tjenesten med å påse at samfunnets skikker, tradisjoner, moral og stabilitet (!) blir opprettholdet. Det har mange unge menn med feil hårfrisyre eller altfor trange jeans fått erfare. Pisking i mørke kjellere er straffen.

Det er likevel homofile det går verst ut over. De har ingen rettigheter, tvert imot, de er fritt vilt. Forfølgelse, trakassering, tortur og drap er dessverre ikke uvanlig. Hamas kamuflerer drapene med å påstå at ofrene har vært spioner for Israel. Det er påstander ingen tror på.

Forslaget om å boikotte israelske varer kommer fra partiet Rødt og Jens Ingvald Olsen. Og bakgrunnen er selvsagt israelsk okkupasjon av palestinske områder, brudd på folkerettslige prinsipper og behandlingen av palestinerne. Partiet skal ha kred for at man er dyktige på å følge med og fordømme israelske overgrep. Men jeg har ennå til gode å se en eneste uttrykt bekymrning over folkets lidelser under Hamas.Jeg har heller ikke oppfattet at norsk venstreside noen gang har tatt til orde for boikott av varer fra Saudi-Arabia, der menneskerettighetene står veldig svakt, og der kvinner må gå tildekket og ikke engang får lov å kjøre bil.

Antakelig er det Trondheim kommune som har inspirert til forslaget om boikott av israelske varer, tilvirket i de okkuperte områdene. Da er det verdt å merke seg at UD nå vil granske vedtaket i Trondheim. I 2005 ble det samme vedtaket, da gjort av Sør-Trøndelag fylkeskommune, avvist som lovstridig av Stoltenbergregjeringen.

For Tromsø kommunes vedkommende, så faller vakre ord om menneskerettigheter fullstendig på steingrunn, om ikke disse rettighetene skal gjelde også når overgrepene begås av Hamas.Folk til folk samarbeid er viktig og verdifullt. Altfor verdifullt faktisk, til å bli brukt partipolitisk og ensidig politisk korrekt. 

For ordfører Kristin Røymo, som har opplevd hvor vanskelig det kan være å stå fram som homofil, i Norge, må vennskapsby saken være et alvorlig  problem. Skal Tromsø virkelig utvide samarbeidet med et fundamentalistisk regime som dreper folk på grunn av deres seksuelle legning?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse