Annonse

Ingen grunnrente i havbruk!

Nordlys skriver i sin gode leder (7.3) at kysten må få skatteinntekter fra havbruksnæringen. Det er NHO Arktis helt enige i. Antakelsen om at det finnes en såkalt grunnrente i havbruk er ikke riktig. Eksempelvis er olje og gass utgangspunkt for grunnrenteskatt siden dette er en begrenset naturressurs som ikke er fornybar og brukes opp. Havbruksnæringen forbruker imidlertid ikke naturressurser.  Næringen utvikler og betaler for alle innsatsfaktorene selv, enten det dreier seg om settefisk, for, slakt eller produksjons-fasiliteter. Det havbruksnæringen «forbruker» er et svært begrenset sjøareal, men som til en hver tid kan frigjøres.

Dette sjøarealet er ikke lenger så eksklusivt. Det er svært mange land som har tatt opp laksekonkurransen med Norge - som Chile, Canada, Skottland, Færøyene og Island. Norges globale markedsandel er nå nede i ca. 50 prosent. Og nå kommer også oppdrett på land. Det gjør konkurransen enda sterkere. Vi vil om kort tid ha landbasert produksjon på ca. 250.000 tonn laks i eller nært markedene (bl.a USA, Kina, Frankrike, Danmark). Dette utgjør omlag 20 prosent av den norske produksjonen.

En særnorsk grunnrenteskatt vil vri verdiskapingen og arbeidsplassene i norsk havbruksnæring til andre geografiske områder av verden og opp på land. Dette er å spenne bena under norskekystens viktigste fremtidsnæring. Det er derfor klokt å skrinlegge ideen om grunnrentebeskatning nå. Bærekraftig vekst vil gi stat og kommune vesentlig større skatteinntekter enn det noen særskatt kan gi.

Norsk sjømatnæring betalte cirka 20 milliarder i skatt i 2018 og nesten 4 milliarder som vederlag for vekst. Næringsaktørene har betalt for vekst siden 2002.

Gjennom et blått taktskifte kan sjømatnæringen dobles på en bærekraftig måte innen 2030. Dette vil også øke skatteinntektene til stat og kommune betydelig gjennom ordinære skatter.

Istedenfor en grunnrenteskatt er det nå viktig å videreutvikle havbruksfondet slik at kommuner og fylker med havbruksaktivitet sikres årlige og forutsigbare inntekter. I 2018 innbetalte havbruksnæringen nesten 4 milliarder kroner til havbruksfondet som vederlag for vekst. Av dette blir 80 %, 3,2 milliarder kroner, utbetalt til kommuner og fylker med havbruksaktivitet. Størrelsen på utbetalingen til kommunene avgjøres av hvor stort areal de har satt av.

Slik systemet er utformet i dag, skjer utbetalingen i hovedsak i år med lisensrunder. Dette bør endres slik at utbetalingene blir årlige og mer forutsigbare. Dette vil bidra til å sikre velferdstilbudet langs kysten. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse