Nordlys-intervjuet med den avgåtte leder av Helsehuset i Tromsø, Steinar Pedersen, sist lørdag er svært interessant lesning som bør finstuderes av alle medlemmer av kommunestyret i Tromsø. Det bør også være nyttig lektyre for den administrative ledelsen i kommunen. Foto: Helsehuset Tromsø og Nordlys

Ingen kultur for nytenkning

Kanskje er problemet nettopp det Steinar Pedersen peker på, at innovasjon og utvikling ikke får prioritet.

Det nye Helsehuset i Tromsø skulle bli et nøkkelelement og en spydspiss i utviklingen av et bedre omsorgstilbud til en stor gruppe mennesker. Men bare et halvt år etter oppstart valgte den nytilsatte lederen for Helsehuset, Steinar Pedersen, å forlate sin stilling. I et lengre intervju med Pedersen sist lørdag i Nordlys, forklarer han årsaken til sin avgang. Det er svært interessant lesning, og bør ikke minst finstuderes av alle medlemmer av kommunestyret i Tromsø. Det bør også være nyttig lektyre for den administrative ledelsen i kommunen.

Steinar Pedersen roser det konseptet som ligger til grunn for satsingen på Helsehuset. Han forklarer bakgrunnen for satsingen slik: «Samhandlingsreformen innebærer at stadig flere pasienter skal over fra sykehus til kommunal pleie. Mange av disse er sykere enn før. Samtidig er det en kronisk mangel på helsearbeidere og ressurser. Da kan man ikke drifte som før, man er nødt til å tenke annerledes, tenke teknologi og nye måter å organisere på».

Det var nettopp utviklingsarbeid, innovasjon og nye teknologiske løsninger innenfor omsorgssektoren Pedersen hadde sett frem til å arbeide med. Men den virkeligheten han møtte da han startet i lederjobben på Helsehuset, viste seg å bli ganske annerledes. I stedet for å utvikle nye løsninger og utprøve ny teknologi, ble han sittende å «attestere på regninger for dopapir og brødskiver». Som enhetsleder ble han pålagt sparekrav som medførte et nedtrekk i budsjettet på over 20 prosent. Dermed fantes det heller ikke tilstrekkelig økonomisk rom for investering i nye teknologiske løsninger.

Dette er dessverre en gjenganger i Tromsø kommune og ansvaret ligger først og fremst hos kommunestyret. I den forsamlingen har man nemlig stor vilje til å vedta prangende, nye investeringer, men ofte helt uten å ha noen klar nok formening om hva den fremtidige driften vil koste. Dermed viser det seg om og om igjen at man pådrar seg kostnader som fører til budsjettsprekk. Som igjen fører til krav om kutt i neste runde. «Politikerne hadde en god visjon med Helsehuset, men så har de ikke nok penger til drift. Det blir som å bygge et badeland og etterpå ikke ha penger til å fylle bassengene», oppsummerte Steinar Pedersen til Nordlys.

I det store bildet handler politikernes ansvar først og fremst om å prioritere. Pedersen er ikke alene om å undre seg over hvordan de folkevalgte egentlig tenker. Han spør om det ikke hadde vært riktigere å sørge for at syke og omsorgstrengende hadde forrang fremfor prosjekter som et nytt, stort badeland og andre tiltak som først og fremst tilgodeser de friske og oppegående? Svaret fra politisk hold er gjerne å vise til hvor mye budsjettene til helse- og omsorgssektoren har vokst de siste årene. Og det er helt riktig at budsjettveksten har vært formidabel. Spørsmålet er imidlertid om disse pengene blir brukt riktig. Kanskje er problemet nettopp det Steinar Pedersen peker på, at innovasjon og utvikling ikke får prioritet. Diagnosen han stiller, er dessverre mest sannsynlig korrekt: «Det er ikke en kultur for nytenkning i Tromsø kommune. Det er en organisasjon som står fast i sine gamle måter å gjøre tingene på».

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse