Annonse
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ingen skal bo i en korridor

Hvorfor har kommunen disse problemene? Gjennom mange år med Ap ved makten ble det færre sykehjemsplasser, skriver byrådsleder Øyvind Hilmarsen og byråd Kristoffer Kanestrøm.

Byrådets forslag til budsjett for 2015 inneholder et nytt helsehus til over 200 millioner kroner i Breivika, som skal inneholde 60 korttidsplasser.

Jan-Thore Lockertsen fortsetter å engasjere seg, denne gang gjennom et leserinnlegg i Nordlys 18. november. Han er kritisk til at byrådet har opprettet 40 nye sykehjemsplasser siden vi tiltrådte.

Det er en kjent sak at Tromsø kommune har hatt utfordringer med å ta ut utskrivningsklare pasienter. Dette er en uheldig situasjon fordi skrøpelige eldre som blir liggende utskrivningsklare på sykehuset vil kunne få redusert sitt funksjonsnivå. For sykehuset har opphopning av pasienter til tider skapt driftsproblemer, og for kommunen koster dette penger som kunne vært brukt mer hensiktsmessig.

Les mer: Byrådet utsetter prestisjeprosjekt

Men hvorfor har kommunen disse problemene?  Hovedsakelig skyldes dette at man de siste 12 årene ikke har planlagt og bygget sykehjemsplasser i takt med behovet.  Gjennom mange år med Ap ved makten ble det færre sykehjemsplasser.  Antallet eldre har vokst, og spesielt har aldersgruppen 90 pluss, økt med rundt 60 prosent siden 2003. Men samtidig ble antallet institusjonsplasser i Tromsø kommune redusert i perioden 2003-2010.  Det gjør at vi har et stort etterslep i dag.

Byrådet har opprettet 40 nye korttidsplasser siden vi tiltrådte.  19 av disse er plasser i ordinære rom på Seminaret og Tromsøysund sykehjem. Seks kjøpes på Nord-Norges Kurbad.

15 senger er etablert som midlertidige plasser. For disse sengene er det tatt i bruk ekstrarom ved sykehjemmene, og noen enkeltrom har midlertidig blitt gjort om til dobbeltrom. Dette har vært kommunisert hele veien, og media skrev mye om det tidligere i år.  Derfor er det litt overraskende at Lockertsen ikke har fått det med seg før nå.

Vi har også vært tydelige på at de midlertidige ekstraplassene ikke er en optimal løsning. Men for disse pasientene er dette likevel en mye bedre løsning enn å bli liggende utskrivningsklar på sykehuset, på for eksempel 4-sengsrom eller i korridoren på UNN. Samtidig er det viktig å påpeke at pasientene i disse sengene ikke får noen dårligere behandling enn de andre pasientene. Kommunen har også hatt tilsyn av fylkeslegen på flere av plassene uten at vi har fått pålegg.

Etter samhandlingsreformen har vi dessverre sett eksempler på kommuner andre steder i landet, som har tatt ut utskrivningsklare pasienter fra sykehus og plassert de i korridorer på sykehjem.  Vi har vært tydelig på at det ikke skal være slik i Tromsø.  All drift på sykehjemmene skal være faglig forsvarlig, og ingen skal bo i en korridor.

Les mer: Slik blir det nye Otium

For å øke kapasiteten har byrådet i høst vedtatt å legge 30 nye korttidsplasser ut på anbud.  Vi ønsker altså å etablere det dobbelte av det som var planen i Mellomveien 100.  Lykkes vi med dette kan kapasiteten økes, og da vil vi også kunne avvikle de midlertidige løsningene. Det satses nå sterkere enn noen gang innen helse og omsorg i Tromsø. Byrådets forslag til budsjett for 2015 inneholder et nytt helsehus til over 200 millioner kroner i Breivika, som skal inneholde 60 korttidsplasser. Dette skal realiseres som modulbygg, med kort byggetid.  Byggingen starter allerede neste år. 

Byrådet satte i gang planlegging av nye Otium bo- og velferdssenter våren 2012. Gjennom dette prosjektet gjennomfører byrådet det største løftet innen eldreomsorgen i Tromsø noensinne. Ferdigstilling av Otium er forventet i 2018. Det betyr en tidsbruk på seks år fra start til slutt, noe som er normalt for byggeprosjekter av tilsvarende størrelse. 

Otium vil inneholde 137 plasser. Når beboerne på Kroken sykehjem flytter inn på Otium i den perioden Kroken sykehjem skal renoveres, vil det likevel være 60 reelt nye plasser på Otium. Sammen med helsehuset vil dette ta høyde for de økte behovene.  De borgerlige planlegger altså for at vi skal bort fra mange år med for få plasser.

Vi håper at Jan-Thore Lockertsen, og alle andre, kan være med å glede seg over satsingen på eldreomsorgen som vi får med det nye helsehuset og med nye Otium.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse