Annonse
I motsetning til regjeringen vil vi ikke kaste kortene, men stramme inn, modernisere og justere regelverket slik at det sørger for jevn tilførsel av råstoff til de tilgodesette kystsamfunnene. Fisken skal ikke fryses og sendes ubearbeidet ut av landet, skriver Kari-Anne Opsal (Ap). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ingen tvil om hva Arbeiderpartiet vil med pliktordningene

Det har vært fremmet påstand om at Arbeiderpartiet er uklare på hva de vil med trålernes pliktordninger. Det medfører ikke riktighet.

De trålerne som ikke oppfyller sine plikter, skal fratas kvotene. Kvotene skal deretter tildeles fartøy som vil inngå forpliktende avtaler med tilgodesette kystsamfunn.

Arbeiderpartiet har klare svar for hva vi vil med trålernes pliktordninger. I motsetning til regjeringen vil vi ikke kaste kortene, men stramme inn, modernisere og justere regelverket slik at det sørger for jevn tilførsel av råstoff til de tilgodesette kystsamfunnene. Fisken skal ikke fryses og sendes ubearbeidet ut av landet. 

Arbeiderpartiet vil:

• Fremdeles gi industrien adgang til å eie trålere mot at industrien og trålerne forplikter seg til å skape virksomhet på land basert på kvotene som følger med.

• Stramme inn, modernisere og justere pliktsystemet slik at industrien får jevn tilgang av egnet råstoff, særlig i perioden mai til desember når leveransene fra kystflåten er mindre.Industrien skal få mulighet til å påvirke fangstmønstret for å gjøre produksjonen mer lønnsom.

• Styrke tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten, og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

• Gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel og ubyråkratisk, utvide kontrollperioden og forenkle definisjonen av bearbeiding. 

• Utvikle en industristrategi for lønnsomhet i norsk hvitfisknæring. 

Sosialistisk venstrepartis forslag om at vi nå overfører kvotene til kystflåten uten forpliktelser, vil ikke gi råstoff til industrien jevnt og helårlig. Det vil ikke være en løsning for de tilgodesette kystsamfunnene og anleggene, og det er også svært tvilsomt om det er gjennomførbart juridisk. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse