Annonse

Ingen unnskyldninger

De skrøpelige tilstandene i de videregående skolene gir ingen rom for bortforklaringer. Nord-Norge har ingen andre enn seg selv å skylde på.

LO, NHO og Sparebanken Nord-Norge har – gjennom sitt selskap Agenda Nord-Norge - satt søkelyset på tilstandene i den videregående skolen i Nord-Norge. En ny kvalitetsrapport viser at karakterene er dårligst i landet. Og frafallet størst. Nord-Norge kommer dårligst ut på alle parametere.

Menon Economics har beregnet det samfunnsøkonomiske tapet for Nord-Norge til 4 milliarder kroner i året. Det er skremmende tall. Agenda Nord-Norge varsler derfor at dette vil bli en av hovedsakene for selskapet fremover. Det er prisverdig at næringslivet og fagbevegelsen i fellesskap nå engasjerer seg i en av landsdelens største framtidsutfordringer.

Enkeltstemmer i nordnorsk næringsliv, som direktør Arve Ulriksen ved Mo Industripark, har lenge advart mot en utvikling som både er til stor skade for landsdelens arbeidsliv, og for den enkelte elev.  Vi registrerer at mange andre nå har fått en oppvåkning. Det er på høy tid.

Når noe går galt i Nord-Norge, har vi en tendens til å lete etter forklaringer bortenfor oss selv, utenfor vår egen geografi, aller helst i hovedstaden.  Også denne gang ser vi tendenser til dette. At vi har noen ulemper som andre landsdeler ikke har, og så videre. Trolig er denne bortforklaringskulturen en del av vårt problem. Det er nordnorsk selvskading å holde fast ved en forestilling om at forutsetningene for å skape resultater er dårligere hos oss enn i andre deler av landet.

Det er sant at forklaringene er sammensatte, for eksempel at NHO og næringslivet ikke har gjort nok for å skaffe lærlingeplasser og fagbrev til unge gutter.  Men vi behøver ikke et langt seminar for å trekke hovedkonklusjonen; at det fremfor alt er skolene og foreldrene i Nord-Norge som har svikter. Spørsmålet som blant annet må stilles er hvorfor lærerne i Oslo lykkes, der nordnorske lærere mislykkes. Alle steiner må snus i ærlig selvransakelse.

Nordnorske ungdommer er verken dummere eller latere enn jevnaldrende andre steder. De beste svarene på hvorfor 37 prosent av dem dropper ut, har de unge selv. Derfor må man snakke med de unge, og ikke om dem, når det gjelder endringene som må gjøres. Det er de unge selv som er ekspertene når landsdelen starter på det som må bli jobb nummer 1 for Nord-Norge. Å få de skakkjørte skolene våre på rett kjøl.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse