Annonse
Det er for alvor skrifta på veggen. Tallene lyser ekstra rødt for seksjoner som pleie og omsorg og bydrift. Hverken ordfører Wilhelmsen eller stabssjef økonomi Oddgeir Albertsen (t.v.) la skjul på alvoret: Tromsø kommune må kutte kostnader. Og det vil ryke stillinger. Foto: Inger Præsteng Thuen

Ingen vei utenom harde kutt

Kommunen kan bli nødt til å ta i bruk kassakreditt i løpet av kort tid, for å utbetale lønn til de ansatte, dersom man ikke får kontroll på økonomien.

Det var for alvor skrifta på veggen da Tromsø kommune mandag la fram regnskapet for 2019. For nå er økonomien verre enn den var under finanskrisen i 2008. Ordfører Gunnar Wilhelmsen var klinkende klar: dersom man ikke klarer å gjennomføre en kolossal snuoperasjon, venter Robek rundt neste sving.

Et merforbruk på 41,5 millioner i forhold til året før, høres ikke dramatisk ut. Men da skal man huske på at for å få tallet så lavt, er et tømt disposisjonsfond på 111 millioner, en ekstra skatteinngang på 113 millioner, og et oppjustert budsjett inne i regnskapet. Det negative driftsresultatet er likevel på 141 millioner. I forhold til kommunens egen handlingsregel på pluss 290 millioner, er man altså lysår fra målet.

Kommunen er helt nødt til å kutte kostnader, og det er for Tromsø som for alle andre kommuner: den største kostnaden er lønn til de ansatte. Det er ingen vei utenom, her vil det ryke stillinger. Kommunen har 5800 årsverk og et lønnsbudsjett på 6,1 milliarder. Stabssjef for økonomi, Oddgeir Albertsen, sa på direkte spørsmål fra Nordlys, at man kan bli nødt til å ta i bruk kassakreditt for å utbetale lønn i løpet av ganske kort tid, dersom man ikke klarer å snu den negative, økonomiske trenden. Det er rett og slett krise i kommunen.

Tallene lyser ekstra rødt for seksjoner som pleie og omsorg og bydrift. I pleie og omsorg har budsjettsprekker og merforbruk vært en gjenganger i årevis, og innsparingstiltak er iverksatt. Disse har imidlertid ikke hatt effekt, blir det opplyst.

Hvordan kunne det gå så til de grader galt? Ordfører Wilhelmsen sier han ikke vil bruke tid på å lete etter skyld eller syndebukker. Det er klokt, for situasjonen er så krevende at det å se framover er eneste farbare vei. Når det gjelder pleie og omsorg vil ordføreren bygge seg ut av krisen, hvilket vil si å bygge flere omsorgsboliger. Men det tar tid, og i mellomtiden må det spares så det monner. Det er krise, og kriseforståelsen må bre seg fra politikere og administrasjon, til de ansatte og til byens innbyggere.

Det er en hestekur Tromsø skal igjennom, og den vil berøre oss alle. Alternativet er altså at Tromsø havner på Robek lista (Register om betinget godkjenning og kontroll), og at kommunen i praksis blir satt under administrasjon av Fylkesmannen. Det betyr nei til lånefinansierte investeringer og stagnasjon for byen i flere år framover. Derfor er harde tiltak helt nødvendige nå.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse