Annonse
At saker blir behandla på korrekt måte i kommunestyret, skulle man tru at kommunestyrerepresentanter – uavhengig av parti – var opptatt av. Men i sin iver etter å få satt bom for Arctic Center, har SVs kommunestyregruppa glatt sett bort fra dette hensynet, skriver Oddmund Enoksen. (Foto: Lofotposten)

Ingen voksne heime i Tromsø SV?

Partigruppa synes å være meir opptatt av å konkurrere med Jens Ingvald Olsen og Barbara Vögele fra henholdsvis Rødt og MDG om hvem som er mest imot Arctic Center, enn å opptre som seriøse politikere

I stedet holder SVs gruppe seg med sin egen sjølkomponerte forståelse av de regler som gjelder for virkningene av saksbehandlingsfeil for gyldigheten av kommunale vedtak.
  • Er det ingen voksne heime i Tromsø SVs kommunestyregruppe?

Spørsmålet har trengt seg på når jeg ser hvordan representanter fra denne gruppa turnerer saka om Arctic Center. For det som her presteres, er under minstemål. Partigruppa synes å være meir opptatt av å konkurrere med Jens Ingvald Olsen og Barbara Vögele fra henholdsvis Rødt og MDG om hvem som er mest imot Arctic Center, enn å opptre som seriøse politikere. Som tidligere leder og mangeårig styremedlem i Tromsø SV, er det med undring jeg registrerer at lokalpartiet har henfalt til en slik praksis.

Saksbehandlingsfeil

At saker blir behandla på korrekt måte i kommunestyret, skulle man tru at kommunestyrerepresentanter – uavhengig av parti – var opptatt av. Men i sin iver etter å få satt bom for Arctic Center, har SVs kommunestyregruppa glatt sett bort fra dette hensynet.

Gruppa har ikke latt seg affisere av at kommunedirektøren i Tromsø har vært krystallklar på at det ved kommunestyrets behandling av reguleringssaka i april, ble gjort saksbehandlingsfeil som medfører ugyldighet. I stedet holder SVs gruppe seg med sin egen sjølkomponerte forståelse av de regler som gjelder for virkningene av saksbehandlingsfeil for gyldigheten av kommunale vedtak.

Det er ikke et nødvendig vilkår for ugyldighet at saksbehandlingsfeilen skal ha ført til et anna vedtak enn det som ville ha blitt fatta om feilen tenkes bort. Det er tilstrekkelig at feilen kan ha virka inn på resultatet. Og som det uttales i læreboka Forvaltningsrett av Torstein Eckhoff og Eivind Smith:

«For å kjenne et vedtak ugyldig trengs ikke noen overvekt av sannsynlighet for at feilen kan ha virket inn på resultatet. Det er nok at det er en ikke helt fjerntliggende mulighet for det (og det er ikke nødvendig at feilen faktisk har virket inn).»

Det forventes ikke at kommunestyrets representanter skal være jurister eller eksperter på forvaltningsrett. Men det må forventes at representantene evner å lytte til sin egen faglige administrasjon i slike spørsmål i stedet for å lage seg sitt eget regelverk i et forsøk på å konstruere en fasit som passer til ens politiske standpunkter.

Lovlighetskontroll

Tromsø SVs uttalte formål med den varsla lovlighetsklagen på kommunestyrets vedtak om å oppheve vedtaket i reguleringssaka fra april, er å få forsinka prosessen med ny behandling av denne saka. I mellomtida satser man angivelig på å mobilisere økt motstand mot Arctic Center.

SVs kommunestyregruppe tar feil hvis man trur at en lovlighetsklage vil ha ei oppsettende virkning for vedtaket som klagen gjelder. Utgangspunktet er at en klage ikke har noen slik virkning. Eller som det framgår av kommunelovens § 27-3 siste ledd første punktum:

«Lovlighetskontroll fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes.»

Skal klagen få oppsettende virkning, må kommunestyret eller fylkesmannen treffe vedtak om dette. Det er knapt noen grunn til å anta at det vil være mulig å samle flertall for dette når kommunestyret måtte få den varsla lovlighetsklagen til behandling.

Hvis reguleringsplansaka settes på sakskartet til kommunestyremøtet i juni, vil således kommunestyret være i sin fulle rett til å behandle saka. Kommunestyret vil ikke ha noen plikt til å avvente fylkesmannens behandling av en lovlighetsklage som måtte være innkommet og som måtte bli gjenstand for behandling i samme kommunestyremøte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse