Annonse
Artikkelforfatter Arnt Ryvold viser til dette bildet fra Barlindhaug Eiendoms markedsføring av et nytt boligfelt. "En trafikktung innfartsveg til Nord-Norges største by, tett forbi de beste boligfeltene på fastlandet sør. Det er galskap", mener Ryvold.

Innfartsveien til Tromsø: Dette bildet fikk meg til å tenke at nå må vi pinadø snu!

Tungtrafikk og boligområder må separeres. Trafikken må gå i tunnel gjennom Tromsdalstinden, mener Arnt Ryold,

Å tenke på at samme strekning kunne blitt et drømmenes boligland med sol, sjø og stillhet, er bare trist. For ikke å nevne hele Tromsdalen, som uten ugrønn tungtrafikk kunne tatt farvel med samme innfartsveg tvers gjennom hjertet sitt.

Jeg har vært ute og ment om dette før, å gjøre byens innfartsveg til et miljøprosjekt: Rett fra Ramfjord, tvers gjennom Ti’jn, utenom Tromsdalen og ekspanderende boligbygging sørover. For et bo-område mest mulig frigjort fra CO2, støy og veistøv fra en unødvendg omvei.

Men nå har angivelig statens eget vegvesenet enda en gang satt foten ned for å skjule sitt klimakleine fotavtrykk for innfartsvei E-8 med fortsatt omvei via Hundbergan og møter nye, store boligfelt sør for Tromsdalen. Dette står i strid med Storting og regjeringas statsbærende klima- og miljøprinsipper i bymiljø- og byvekstavtaler som også Tromsø skal utvikles etter, og som ifølge regjeringa «skal legge til rette for en markert endring i transportutviklingen i det aktuelle byområdet». 

Utgangspunkt for mitt innlegg er planen for et nytt svært boligfelt, Fløylia, rett før Tromsøsvingen, (avbildet i annonsebilaget Bra bolig sist fredag) Det fikk meg til å tenke at nå må vi pinadø snu. Oversiktsbildet viste boligfeltet markert i forgrunnen og i bakgrunnen hele boligstrekninga fra Tromsøsvingen til kjøpesenteret Pyramiden. Rett neafor hele strekninga snor seg byens skammelige innfartsvei E-8 som en sølvtråd i bildet og viser oss galskapen; en trafikktung innfartsveg til Nord-Norges største by tett forbi de beste boligfeltene på fastlandet sør. 

Å tenke på at samme strekning kunne blitt et drømmenes boligland med sol, sjø og stillhet, er bare trist. For ikke å nevne hele Tromsdalen, som uten ugrønn tungtrafikk kunne tatt farvel med samme innfartsveg tvers gjennom hjertet sitt. Med ny innfartstrasé gjennom Tinden kan også Tromsøbrua befris fra tungtransport og bli langt mer trivelig å traske langs, for både byfolk og dalinga, sammen med turister på vei til Ishavskatedralen, Fjellheisen og Sherpa-trappa. Og tilmed redusere brustøyen for prestisje-boligfeltet Vervet.

Med dette får byen også stor miljø- og bærekraftgevinst hvis all tungtrafikk gjennom Tinden sluses gjennom Tromsøysundtunnellen til Brevika og Skattøra havne- og industriområde, og dermed også gi mindre trafikkbelastning for Stakkevollvegen sør for Breivika. 

Sist temaet var oppe i Nordnorsk debatt, ble tindtunnellen avvist med at det blir for dyrt. Men hør nå her, regjeringa har avsatt 66 milliarder til byvekstavtaler som skal avløse bymiljøavtalene. Der er også Tromsø med, og «forhandlingene vil starte når nødvendige avklaringer er på plass», skriver regjeringa. Bør da ikke gjeldende innfartsvei til Tromsø straks omreguleres til Tindtunnell-utløp, for å få en bedre og raskere måloppnåelse på KL&M som er selve begrunnelsen for bymiljø- og byvekstavtalene?

For denne byvekstavtalen kan man evt. utsette ny Kvaløyforbindelse nå, til fordel både for  tindtunnell og en desto sterkere kollektivtrafikk-satsing med høyfrekvente bussavganger til og fra Eidkjosen.

Med ny samferdselsminister Arild Hareide (KRF) for familiemyke verdier, og Venstres miljøminister Sveinung Rotevatn, burde statens respons være: dette går vi for! 

Nei, jeg har aldri vært i kontakt med Tindtunell-initiativet som så standhaftig framholder også en bonusvei fra Tindtunnellen til en fergefri Ullsfjordforbindelse. Men også jeg syns det må være smart helhetstenkning, i motsetning til klimakleine Sparemester Klattiklatt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse