Annonse

Innfartsveien E8 til Tromsø

I Nordlys av 16.8 kunne man lese at vestre alternativ i Ramfjord blir valgt som et resultat av bompengeforliket.

Hovedbegrunnelsen skal være at vestre alternativ er billigst.

Styret i Tindtunnelen har gjentatte ganger prøvd å få møte både departement og kommunen for å belyse at østre alternativ med Tindtunnelen er den billigste løsning, og også gir den korteste veistrekning. ( se vedlagte kart og den rette linje som Tindtunnelen er fra Fagernes til Tomasjord))

Vi må med sterk beklagelse konstatere at det ikke har vært mulig å få møte de politiske myndigheter.

De har rett og slett ikke vært interessert i å høre våre argumenter.

Kort skissert er våre argumenter følgende:

  • Vestre alternativ vil med tilslutning til eksisterende E8 gå flere kilometer opp i Lavangsdalen, slik at den nye trasen vil ødelegge mye natur, noe østre alternativ ikke gjør.
  • Videre er utbedringen av veistrekningen Lauksletta – Sandvikhøyden - Tromsø ikke tatt med i de kostnadsberegningene.
  • Vestre alternativ vil ødelegge omlag 60.000 m2 med mulig dyrkbar mark og beiteland.
  • En bru over Ramfjord med avslutning til Leirbakken, kan ende med leirras, ref. skandalebruen på Breivikeidet, og leirraset i Balsfjord.

I ett demokratisk samfunn skal alle parter kunne få legge frem sine argumenter før beslutning taes. Som tiltakshaver for Tindtunnelen har ikke vi fått denne anledning.

Kan grunnen til denne manglende interessen være at beslutningen om vestre alternativ er bestemt av andre grunner enn økonomi og hensiktsmessighet?

Den logiske og mest fremtidsrettede løsningen er østre alternativ med Tindtunnelen.

Så kan en undres over at det bestandig er akutt pengemangel når noe skal investeres her nord og at fremtidsrettede riktige løsninger blir valgt bort for ett tilsyndslatende billigere og dårlig alternativ.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse