Annonse
Prosjektet vil kartlegge bruk av byrom; hvem bruker ulike byrom til ulike formål, og hvor finner kryss-kulturelle møter sted? Bildet er fra matfestivalen i Tromsø. Foto: Jens Kristian Nilsen

Innovasjon i integrering. Hvordan skape gode byer?

Går det an å skape innovasjon i integrering, slik at innvandrere får brukt sine ressurser og kommuner og byer kan håndtere et større kulturelt mangfold?

Vi inviterer til dialog og debatt om hvordan vi kan gjøre den mangfoldige byen til et bedre sted.

Innovasjon og integrering. To ord som ikke vanligvis står tett ved siden av hverandre. Men denne uken starter UiT Norges arktiske universitet og Nordlandsforskning et nasjonalt forskningsprosjekt som skal se på nettopp de to ordene i sammenheng. Prosjektet heter Mangfoldige byer: Innovasjon i integrering og skal samarbeide med frivillige kulturorganisasjoner i Tromsø og Bodø.

Norge består av innbyggere med ulik etnisk og nasjonal bakgrunn, med ulik tilknytning og fremtidsplaner.  Tidligere forskning og erfaring har vist at mange innvandrere har ressurser de ikke får brukt i det norske samfunnet. Mange tilflyttere fra inn- og utland deltar heller ikke i helt hverdagslige aktiviteter sammen med etablerte innbyggere. På den andre siden er det mange etablerte innbyggere som ikke kjenner noen innvandrere.

I flere forskningsprosjekt har vi også sett at det ikke alltid er så lett å planlegge for involvering og møter mellom folk (Aure, Førde og Magnussen 2016, Aure og Lydersen 2015). Samtidig vet vi at bærekraftig byutvikling krever at alle innbyggere kan delta på ulike arenaer, ta i bruk ulike steder i byen, ha mulighet til å være med å utforme samfunnet de lever i og føle tilhørighet uavhengig av etnisk bakgrunn. Økonomiske og miljømessige utfordringer krever at vi bruker de menneskelige ressursene vi har tilgang på. Vi må derfor kunne leve med forskjeller og utnytte de sosiale og økonomiske muligheter slike forskjeller gir.  Spørsmålet er hvordan vi som samfunn og innbyggere kan gjøre det.

Den store tilstrømmingen av asylsøkere i 2015 førte til mange nye integreringstiltak og aktiviteter. Nye enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kom på banen med ulike bidrag, mens andre som har jobbet med integrering i lang tid satte i gang nye prosjekt og arbeidsformer. Det oppsto pop-up-tiltak og lavterskeltilbud, og det ble utviklet godt planlagte og langsgående tiltak. I vårt prosjekt vil vi studere innovasjon i integrering i byene Bodø og Tromsø i Norge og Halsnæs i Danmark for å lære av dette arbeidet. Her ser vi på tiltak som utlån av bodøværinger, språkkafé, broderiverksted, teaterkurs og fortellerkvelder. Aktører som driver og deltar i slike aktiviteter – frivillige, kommunale, kunst – og kulturarbeidere, vil samarbeide med forskere for å produsere kunnskap, videreutvikle de vellykkede arbeidsformene, lære av feil og forstå mekanismene i integrerende prosesser.

Prosjektet vil kartlegge bruk av byrom; hvem bruker ulike byrom til ulike formål, og hvor finner kryss-kulturelle møter sted? Videre vil vi analysere hva som skjer i slike kryss-kulturelle møter. Kontakt og møter kan også føre til mistro og konflikt, derfor vil vi utforsker betingelsene for at møter fører til positiv kontakt og integrerende samhandling. Det forutsetter oppmerksomhet på samspillet mellom etnisitet, kjønn, alder, utdanning og klasse. Vi spør hvordan møter og samhandling i organisasjoner og aktiviteter kan føre til deltakelse og medbestemmelse – og hvilke muligheter og utfordringer dette representerer for planlegging og organisering for kommuner og frivillige organisasjoner. Vi tror slike innovative integreringsprosjekt er en kilde til ny kunnskap om hvordan vi kan leve med forskjeller. Vi vil bygge på, lære fra og samarbeide med slike aktiviteter for å utvikle ny kunnskap om hvordan en skaper bærekraftige, mangfoldige byer. Vi inviterer til dialog og debatt om hvordan vi kan gjøre den mangfoldige byen til et bedre sted. Den 26. oktober har vi oppstartsmøte og arrangerer et miniseminar, åpent for alle interesserte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse