Annonse
Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovedstad handler derfor ikke bare om spektakulære arrangementer i Stormen, om kystkultur og nakenfotografering. Det handler om noe større!, skriver artikkelforfatteren. Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Integrering eller kultur i «gokk»? Ja takk, begge deler

Skal vi sikre en god integreringspolitikk for fremtiden så må vi ikke bare bosette i nord, vi må også sørge for at de som bosettes blir værende. Da må politikerne slutte å se på innvandrere som en følelsesløs masse som kun lar seg styre etter arbeid og bolig.

Den norske integreringspolitikken har altfor lenge behandlet innvandrere som en følelsesløs masse av mennesker, som kun lar seg styre av arbeid og bolig.

Forrige mandag la Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg med Masud Gharahkhani i spissen frem forslag til en ny integreringspolitikk. Her tok han til orde for en «reform av bosettingspolitikken», noe som blant annet innebærer at flere må bosettes ute i distriktene og hvor jobbmulighetene skal veie tungt i valg av kommune.  

«Har det best på bygda»

Dette er ikke Arbeiderpartiet alene om å mene. Siv Jensen uttalte i sommer at Fremskrittspartiet i hovedstaden vil gå til valg på «innvandringsstopp til Oslo» i 2019.

Det har med andre ord vokst frem en felles konsensus blant mange av de politiske partiene om at Oslo er fullt, vi må bosette andre steder. Dette er ikke bare i hovedstadens interesse, som har store utfordringer knyttet til sosiale og økonomiske forskjeller, det er også i Nord-Norges interesse, som ønsker arbeidskraft og befolkningsvekst.

I tillegg framkom det nylig i en forskningsrapport at innvandrere «har det best på bygda». Dette kobles blant annet til at det ofte er enklere å få seg arbeid og egen bolig.

Men vi vet også at det er en utfordring å få dem til å bli boende i distriktene på sikt. Ifølge en SBB-rapport er det kun 60-70 prosent av de som bosettes i den nordligste landsdelen som blir værende. Senterpartiets innvandringspolitiske talsperson, Heidi Greni, hevdet da at løsningen var «arbeidsplasser, arbeidsplasser og arbeidsplasser».

Den norske integreringspolitikken har altfor lenge behandlet innvandrere som en følelsesløs masse av mennesker, som kun lar seg styre av arbeid og bolig. Den samme politikken har glemt at innvandrere også ønsker seg fritids- og kulturtilbud for seg og sine barn. I tillegg er det mange som også søker etter større sosiale fellesskap, enten tilknyttet en kulturforening, et trossamfunn eller ved å låne seg en bodøværing i regi av Bodø Røde kors.

Europeisk kulturhovedstad i Bodø er integreringsfremmende

«Skal vi greie å bygge fellesskap for fremtida må vi ha møteplasser hvor ulike stemmer kan brytes», var derfor Trine Skei Grandes egne ord da hun i sommer omtalte betydning av Riddu Riddu-festivalen i Kåfjord i Troms.

Det handler om å skape møteplasser mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Et kulturtilbud som favner bredt, hvor innvandrerbefolkningen også kan vise frem sin kultur eller religion, knytte nettverk på tvers og som bidrar til å fremme forståelse og fellesskap.

Kulturministerens fremgangsmåte i prosessen rundt Bodøs søknad om europeisk kulturhovedstad bidro neppe til dette, samtidig som hun terget på seg en hel landsdel. Fredag ble likevel søknaden overlevert Brussel av en optimistisk Bodø-ordfører. Skal Bodø ha en sjanse til å vinne frem i EU, er byen nødt til å inkludere hele den flerkulturelle befolkingen i arbeidet.

På samme tid vil trolig bosettingen av innvandrere til Nord-Norge fortsette i årene som kommer. Så må vi samtidig finne en strategi som bidrar til at de blir værende.

Arbeid er viktig, men det er også et variert og mangfoldig kulturtilbud som skaper møteplasser. Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovedstad handler derfor ikke bare om spektakulære arrangementer i Stormen, om kystkultur og nakenfotografering. Det handler om noe større!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse