Annonse
Det vil være klokt av lokalpolitikere og politisk ledelse i Andøy å arbeide for utviklingen av Andøy samtidig som man fortsetter å fremme de operative og økonomiske fortrinn Andøy har som vertskommune for Forsvaret. Jeg er ikke i tvil om at Forsvaret og NATO også i fremtiden har sterkt behov for Andøya flystasjon, skriver Yngve Laukslett. Foto: Forsvaret

Intet fait accompli vedrørende Andøya flystasjon

Ingen av de vesentlige spørsmål som er stilt angående re-lokaliseringen av maritime patruljefly fra Andøya til Evenes er besvart på en troverdig måte.

Ulike aktører med tilhørighet til Ofoten puster i disse dager et lettelsessukk over at Arbeiderpartiet etter all sannsynlighet blir å støtte regjeringens politikk angående Andøya flystasjon. Den politiske eliten i Ofoten feirer nyheten og viser entusiasme over nye arbeidsplasser og oppblomstring av lokalt næringsliv.

Det er påfallende stille om konsekvenser for nasjonens forsvarsevne.

Journalist i lokalavisen Fremover, Ragnar Bøifot, hevder i en artikkel at “Andøya har tapt alt”. Det er ikke korrekt; den store taperen i denne saken er Forsvaret og folkestyrets omdømme.

I Andøy har det store spørsmålet den siste tiden vært å identifisere veien videre. Ordføreren i Andøy peker helt korrekt på det faktum at det er enhver parlaments privilegium å fatte beslutninger, også de som er feil. Så lenge vedtak er fattet på en lovlig måte må vi akseptere at flertallet har talt med de konsekvenser dette medfører. Per i dag er det et flertall på Stortinget om å avvikle Andøya flystasjon.

Dette betyr imidlertid ikke et lokalt fait accompli ovenfor Andøya flystasjon; Ingen av de vesentlige spørsmål som er stilt angående re-lokaliseringen av maritime patruljefly fra Andøya til Evenes er besvart på en troverdig måte. Selv om AP overrasket mange ved å konkludere at ingen vesentlige nye opplysninger er fremkommet, så endrer det ikke det faktum at saken er full av operative og økonomiske svakheter. Andøya-saken vil prege Forsvaret, politikere, regionen og nasjonen i mange år fremover.

Selv om parlamentet står fritt å fatte sine vedtak så kan ikke Stortingsflertallet endre operative og sikkerhetspolitiske realiteter. Mange hevder at Forsvarets organisering medfører betydelige utfordringer i skjerinspunktet mellom faglig integritet og lojalitet til sittende regjering. Dette er aktualisert ved nyheten om at sjefen for Hæren, Odin Johannesen, skal ha mottatt refs fra forsvarssjefen etter «beordring» fra departementsråd Arne Roksund i Forsvarsdepartementet. Sjefen for Hæren skal ha syndet ved å gi Stortinget helt nødvendig informasjon om Hærens tilstand og hvilke konsekvenser vedtatt politikk har for landets forsvarsevne. Dette er et trist eksempel på informasjonsvakuumet som preger forsvarssektoren.

Imidlertid kan ikke Andøy kommune stå i bresjen for at Forsvaret skal gi beslutningstakere relevant og rettidig informasjon. Dette må Forsvaret og Stortinget løse i fellesskap. Realiteten er at Andøy må forholde seg til vedtatt politikk og komme seg videre. Vi må tusle opp fra kjelleren og gripe de muligheter som kan styrke Andøy-samfunnet. Forutsetningene for å gjøre dette er på mange måter av en helt annen karakter enn andre kommuner som har mistet sin hjørnesteinsbedrift. Andøy kommune har med sine naturgitte fortrinn flere ben å stå på. Disse fortrinnene gjør det naturlig at Stortinget legger til rette for fremtidsrettet aktivitet på Andøya; aktivitet som også gagner nasjonen.

Det vil være klokt av lokalpolitikere og politisk ledelse i Andøy å arbeide for utviklingen av Andøy samtidig som man fortsetter å fremme de operative og økonomiske fortrinn Andøy har som vertskommune for Forsvaret. Jeg er ikke i tvil om at Forsvaret og NATO også i fremtiden har sterkt behov for Andøya flystasjon.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse