Annonse
At forhold i en dyrepark skal kunne ivareta isbjørnens behov for bevegelse og aktivitet, er en umulighet, skriver Eva Hustoft i Dyrebeskyttelsen. Foto: Janne Schreuder, Norsk Polarinstitutt

Hadde Polar park hatt forståelse av behovene til isbjørnen, hadde de ikke vurdert den som en kandidat til parken

I nordlys kan vi 10. juni lese at Polar Park i Bardu har planer om å bygge en isbjørninnhegning. Isbjørnen skal plasseres der av én grunn alene; inntjening for parken. Dyrebeskyttelsen Norge stiller seg svært kritisk til bruk av ville dyr til underholdningsformål. 

Hadde parken hatt forståelse av behovene til isbjørnen, hadde de ikke vurdert det som en kandidat til parken.

Som levende vesener har dyr rettigheter og en egenverdi som går langt utover dyrets nytteverdi for mennesker. Å plassere en isbjørn i en park for å øke inntjeningen gir inntrykk av å være en svært dårlig idé med tanke på ivaretakelsen av velferden til dette dyret. Det er flere grunner til dette.

Dyrevelferd

Brambellkommisjonen utredet i 1965 hva som må til for å sikre en akseptabel velferd til dyr i vår varetekt, og resultatet ble «de fem friheter». At et dyr i fangenskap har god helse, er mett og sykdomsfri, er ikke det samme som at dette dyret har god velferd. Vedvarende stress er noe av det som påvirker dyrets velferd ifølge kommisjonen, og dyr i parker er i stor grad utsatt for nettopp dette. Dyr som lever med vedvarende stress er mer utsatt for atferdsproblemer som for eksempel å gå i ring, hoderisting og apati. Når dyr i fangenskap er på daglig utstilling, innebærer dette et kontinuerlig stress for dyret. Selv om dyrene er født i fangenskap, ville det tatt mange generasjoner å domestisere dem. 

Miljøforhold

Mange isbjørner kan vandre over enorme områder, mens andre holder seg til «bare» noen hundre kvadratkilometer. Disse områdene trenger de for å utføre sin naturlige atferd, blant annet med å finne seg mat ved hjelp av isen, og å spre sine gener. De er utrolig dyktige svømmere, og voksne bjørner kan innimellom oppholde seg flere dager i sjøen. At forhold i en park skal kunne ivareta isbjørnens behov for bevegelse og aktivitet kan derfor sier å være en umulighet. Frihet til å utføre normal atferd er én av punktene til Brambellkommisjonen, og for å få til dette trenger hver art et tilpasset levemiljø. At dyret ikke får frihet til å utøve normal atferd påvirker dyret negativt.

Holdningeffekt

Dyr i parker er helt og holdent prisgitt de forholdene parken og dyrepasserne gir dem. Det må foreligge mye kunnskap hos de ansatte for at dyrene skal ha det greit. At Polar Park i det hele tatt vurderer å ha isbjørn i fangenskap er et helt tydelig tegn på at denne kunnskapen ikke eksisterer. Hadde parken hatt forståelse av behovene til isbjørnen, hadde de ikke vurdert det som en kandidat til parken.

At kommunen vil investere i dette, synes som en dårlig idé. Kommunene bør generelt mane til god dyrevelferd, og vurdere hvilken holdningseffekt hold av dyr for underholdning har på befolkningen. Å ha ville dyr i fangenskap gir i de færreste tilfeller dyret god velferd. Dyrebeskyttelsen Norge vil oppfordre parken til å heller satse på interaktive prosjekter som kan bidra til økt forståelse av klimaendringene, og hva disse betyr for isbjørnene våre. Det hadde vært verdifull kunnskap for Norges innbyggere, og for våre barn. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse