Annonse
Medisinsk fagdirektør Geir Tollåli (innfelt) i Helse Nord fikk kraftig kritikk fra leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge under et møte i Tromsø på fredag. Foto: Aleksander Ramberg/Avisa Nordland

En farlig isfront

Forholdet mellom UNN og Helse Nord er lammet av konflikt, spørsmålet er hvor lenge helseministeren kan la det fortsette.

Fredag møttes ledere i Helse Nord og UNN for å diskutere hvordan spesialisthelsetjenesten i landsdelen skal fordeles mellom sykehusene.

Møtet fant sted i Tromsø - med PwC-rapporten som elefanten i rommet. Rapporten avslører ikke bare grove formelle feil og lovbrudd i Helse Nord, men dokumenterte også samarbeidsproblemer mellom UNN og Helse Nord under behandlingen av PCI-saken.

Møtet i Tromsø på fredag viste hvor harde frontene er. Det er snakk om et forgiftet klima, med mistro, mistillit, ja endog fiendskap. Stridens kjerne er hvilke oppgaver som skal utføres ved de ulike sykehusene.

Det kom også fram at det er store utfordringer med implementeringen av det omstridte PCI-senteret i Bodø, og at dialogen med det hjertemedisinske fagmiljøet i Tromsø nærmest er ikke-eksisterende.

Dessuten viser det seg at personalressursene ved PCI-miljøet i Tromsø er betydelig svekket etter styrevedtaket i Helse Nord i desember i fjor, og det er all grunn til bekymring for fagmiljøet ved UNN.

For pasientene i nord er dette ytterst alvorlig, og en konsekvens av at forholdet mellom Helse Nord og det største sykehuset i regionen, har sporet helt av.

Konfliktene handler også om nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet, om fortolkning av disse når det gjelder volum og størrelse på ulike spesialiserte tjenester, som for eksempel kreftkirurgi.

Fagdirektøren i Helse Nord, Geir Tollåli, ga uttrykk for at disse er veiledende, og at det ikke ligger noen forpliktelse for det regionale foretaket i å følge anbefalingene fra nasjonale myndigheter. UNN ser det annerledes, og mener landsdelen ikke er stor nok til å spre ulike høyspesialiserte funksjoner.

Ved UNN er det også frykt for at medisinerutdanningen skal svekkes kraftig, dersom begrensede ressurser ikke konsolideres i Tromsø.

Det er ikke uvanlig med støy i de norske helseforetakene, men det spørs om ikke konflikten mellom Helse Nord og UNN nå kaller på ansvarlig handling og opprydding fra helseminister Bent Høie.

Vi tror det må på plass nye folk i Helse Nords ledelse, som kan skape bedre kommunikasjon, bygge tillit og ikke minst vise at foretaket har vilje til å videreutvikle UNN som medisinsk spydspiss i regionen.

Det trengs en tydeligere faglig satsing på UNN, som er Norges minste universitetsklinikk, og Nord-Norge har ikke råd til å legge ut på en farlig galei med å svekke små spesialiserte fagmiljøer.

Så er det på sin plass å spørre om det er formålstjenlig med en medisinsk ledelse i Helse Nord, lokalisert så tett på et fagmiljø som Nordlandssykehuset, med store egne ambisjoner på tross av et begrenset pasientgrunnlag i landsdelen.  

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse