Annonse
Vi mener at en god industripolitikk er å gi næringen gode rammevilkår for vekst og utvikling samtidig som man gjør de nødvendige tiltak for å beskytte miljøet. Da er en dynamisk iskantsone en god løsning! skriver artikkelforfatterne. (Foto: Betzy Hänninen, Forsvaret)

Iskanten handler om rammer for å utvikle ressursene i Barentshavet

Definisjon av iskanten må gi rammer for satsing og ikke for vern.

Brødtekstbilder: 
Dette handler om arbeidsplasser og industribygging i Finnmark!

Det er feil at iskanten bare vil begrense olje- og gassaktiviteten. Det handler også om skipsfart, fisk, mineraler, havvind og andre ressurser i Barentshavet. Derfor er det viktig at man har en fleksibel og kunnskapsbasert tilnærming til hvor grensen skal gå slik at vi som lever av Barentshavet kan fortsette med det!

Regjeringen skal våren 2020 legge frem en St.meld. til Stortinget med revidering av «Forvaltningsplanen for Barentshavet». Forvaltningsplanene for havområdene skal legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av naturressursene. De skal være et verktøy for å legge til rette for verdiskapning og samtidig opprettholde naturmangfoldet i havområdene våre, noe vi har lykkes med så langt.

Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet har påpekt iskantsonens dynamiske natur, og næringen mener derfor det er svært viktig å beholde dagens tilnærming for regulering av aktivitet i de allerede åpnede områdene, med en begrensning på aktivitet dersom observert is er nærmere enn 50 km fra lokasjonen. Dette vil da beskytte det sårbare økosystemet til enhver tid, også om isen enkelte år skulle komme sør for den statiske linjen som forslås som definisjon av iskanten.

Industrien har ikke bedt om en videre åpningsprosess, og er opptatt av at dagens definisjon av iskant, med tilhørende operasjonelle rammeverk, er en avgrensning og regulering som har fungert godt.

Livet etter Veidnes:

Selv om Veidnes dessverre ikke ble utbygd er det ikke slik at petroleumsnæringen ikke legger igjen verdier i Finnmark. Vi mener at vi nå må se fremover og gjøre det vi kan for å skape mest mulig ringvirkning av aktiviteten i Barentshavet.  Det er slik at leverandørbedrifter i Finnmark i 2018 leverte varer og tjenester til en verdi av over 2.1 milliarder til olje- og gassnæringen.

Svært mange arbeidsplasser er også blitt skapt som følge av petroleumsaktiviteten i Barentshavet. I Hammerfest alene er ca. 25 % av arbeidsstyrken knyttet til petroleumsaktiviteten.

I Måsøy, Nordkapp og Hasvik er det investert ti-talls millioner i oljevernberedskap, noe også kystflåten nyter godt av. I tillegg har miljøet rundt Nordkapp Maritime Fagskole utviklet seg til å bli en profesjonell kurs- og kompetanseleverandør som både fiskeri, havbruks- og petroleumsnæringen nyter godt av.

Ifølge et større følgeforskningsprosjekt har Goliat-utbyggingen generert nær 500 arbeidsplasser i Nord Norge. 80 prosent av disse er fra Finnmark. Det betyr at særlig mange godt utdannede Finnmarkinger finner spennende jobber i hjemfylket i stedet for å reise ut. Goliat-utbyggingen har gitt langsiktighet og satsingsmulighet både for operatørselskapene, leverandørbedriftene og de som daglig gjør de nye spennende jobbene!

Næringen skaper aktivitet i hele Finnmark – ikke bare i Hammerfest

Men det er ikke slik at bare Hammerfest nyter godt av aktiviteten. I Kirkenes kan Greger Mannsverk og Kimek se tilbake på en svært vellykket satsing og har i dag over 70 høyt kvalifiserte ansatte som har levert konkurransedyktige tjenester både til utbyggingene i Barentshavet og på norsk sokkel.

Dette handler om arbeidsplasser og industribygging i Finnmark!

Derfor er næringslivet opptatt av å få frem hvor viktig det er nå å gi næringen gode rammevilkår for videre satsing i Barentshavet. Da blir det også viktig at man ikke gjør unødvendige begrensninger knyttet til iskanten – men tillater en dynamisk tilnærming – nemlig at aktivitet kan følge iskanten og utviklingen av denne.

Næringslivet mener at de politiske partiene i fylket nå må stille opp og levere på disse rammevilkårene. Klima- og miljøpolitikk må gjøres som en nasjonal satsing og ikke gjennom forvaltningsplanen for Barentshavet. Denne planen må gi retning for god ressursforvaltning i Barentshavet og ikke vern!

Det er viktig at det politiske ordskiftet dreier seg om muligheter og hvordan man kan bidra til å skape den vekst i næringslivet fylket sårt trenger.

Vi mener at en god industripolitikk er å gi næringen gode rammevilkår for vekst og utvikling samtidig som man gjør de nødvendige tiltak for å beskytte miljøet. Da er en dynamisk iskantsone en god løsning!

Vi står sammen om dette!

Hammerfest Næringshage og vårt olje- og gassforum er initiativtaker til dette innlegget. Vi organiserer over 100 lokale leverandørbedrifter som forventer langsiktig politikk for Barentshavet for å satse videre og å fortsette å bygge lokalsamfunnet. Denne grupperingen stiller seg bak initiativet:

  • Hammerfest næringsforening er en av Norges eldste næringsforeninger og organiserer over 150 bedrifter i Hammerfest-regionen.
  • Kirkesnes Næringshage: Vår visjon er å skape et innovativt miljø som gir økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft for medlemmene ved å åpne for forretningsmessige muligheter utenfor Sør-Varanger kommune. Næringshagen skal være en sentral drivkraft for næringsutvikling mellom Norge og Nordvest-Russland/Finland, og skape en bedriftskultur blant medlemmene som oppfordrer til samarbeid og økt entreprenørskap, og som kan tiltrekke seg eksterne aktører.
  • Petro Arctic jobber for at leverandørindustrien i Nord-Norge skal utvikle seg i takt med at petroleumsindustrien vokser.
  • NorSea Polarbase er en av landsdelens eldste forsyningsbase og har siden oppstarten investert over 1 milliard for å legge til rette for aktivitet i Barentshavet
  • ASCO er Europas største operatør innen forsyningsbaser for petroleumsindustrien. I Hammerfest investerer nå selskapet tungt i å etablere ny base i Leirvika

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse