Annonse
I følge FNs barnekonvensjon §1 er ethvert menneske under 18 år barn, mens Israels militærlov definerer barn som kun de under 11 år. Dette er en sterk kontrast til FNs barnekonvensjon, og viser hvor langt Israel er villig til å gå, skriver AUFs Vetle Solodden Lier. Foto: Reuters

Israel bryter FNs Barnekonvensjon - og Norge tillater det

Den over 70 år lange konflikten i Israel/Palestina har gitt Arnulf Øverlands verselinjer «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv» en ny betydning og tyngde.

Uansett hva man mener om konflikten, hvem man mener har mest skyld og om løsningen er en felles stat eller en tostatsløsning – bør vi alle enes om èn ting: barn skal aldri måtte tåle konsekvensene av en konflikt ført fram av voksne. Og det er akkurat dét som skjer i Palestina.

Årlig blir rundt 700 palestinske barn rettsforfulgt og får barndommen sin stjålet. Akkurat nå sitter 215 palestinske barn i israelske fengsler. Overrepresentert er de barna som har kastet stein mot israelske soldater som har begått overtramp og vært truende overfor dem og familiene deres. Det som er felles med historiene til disse barna er at de ble henta av tungt bevæpnede soldater midt på natta, fikk øynene dekt, ble truet og verbalt trakassert og hverken fikk ha foreldrene eller juridisk hjelp til stede under avhøret.

Straffene disse barna må sone er tatt ut av alle proporsjoner, og sammenhengen mellom soningstid og handling gir ikke mening uansett hvordan du ser på det. Grunnen til det er at mens israelere blir stilt til sivile domstoler, blir palestinerne stilt til militærdomstoler, også barna. Terskelen for å straffe palestinere er altså betydelig lavere.

I følge FNs barnekonvensjon §1 er ethvert menneske under 18 år barn, mens Israels militærlov definerer barn som kun de under 11 år. Dette er en sterk kontrast til FNs barnekonvensjon, og viser hvor langt Israel er villig til å gå for å knuse den - bokstavelig talt - minste motstand mot den ulovlige okkupasjonen av Palestina.

UNICEF har kritisert Israel for å fengsle palestinske barn, EU har reagert med en generell bekymring og FNs høykommissær for menneskerettigheter har kritisert måten israelske myndigheter håndterte den kjente Tamimi-saken på.

Norge derimot, har ikke reagert overhodet. Norge har sittet stille og sett gang på gang hvordan Israels okkupasjonspolitikk undergraver en varig og rettferdig fredsløsning i Israel/Palestina. Høyre- og FrP-regjeringen er passive i en konflikt som sårt trenger at det internasjonale samfunnet er aktive for å få i havn en fredsløsning, oppheve en ulovlig okkupasjon og ender bruken av fengsling av palestinske barn i militærfengsler.

Barn og ungdom i Norge, Palestina og resten av verden fortjener politikere som kommer med mer enn bare tomme ord. Det er på tide å kjempe for rettferdighet og frihet gjennom handling. Barn fortjener barndommen sin.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse