Annonse

Ja til bruk av snøscooter!

... at Sp i Troms nå prøver å gi inntrykk av at de ønsker en annerledes håndheving av scooterløyver er meningsløst, så lenge de ikke ville stemme for å myke opp regelverket ...

Lov om motorferdsel i utmark gir anledning til å gi dispensasjon for kjøring med snøscooter til hytte med 2,5 km avstand fra vei. 

Det er åpenbart for oss i H at det er reell kjøreavstand som må gjelde og at sikkerhetshensyn og eksisterende parkeringsområder må hensyntas. 

Det at Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Troms i hovedsak tolker og legger til grunn at denne avstanden måles i luftlinje fratar mange hytteeiere som ikke har vei til hyttene muligheten til å bruke scooter. Når Fylkesmannen i Troms i tillegg ikke hensyntar avstand til parkering og sikkerhetsmessige tiltak er det lett å tillegge disse instansene en tilnærming til strengest mulig tolkning av lovverket med ønske om marginal scooterkjøring. Det er ikke det som er intensjonen med loven. 

Fylkesmannen i Nordland har en fleksibel tilnærming til lov om motorferdsel i utmark og har fått til gode dispensasjoner for hyttekjøring og løypetraseer for rekreasjonskjøring  - og samtidig holdt seg innenfor tolkningsrommet til lovverket.

Det mener Høyre at vi også må få til i Troms!

Det burde være unødvendig at Høyre sine representanter på Stortinget i Miljøkomiteen må jobbe opp mot departementet for å få på plass en forklaring til tolkning av lovverket - men det gjøres nå.

På Stortinget prøvde H og FrP i høst å få med Sp på et flertallsvedtak om å fjerne minstemålet på 2,5 km kjøreavstand til hytter - men det ville ikke Senterpartiet støtte. 

Så det at Sp i Troms nå prøver å gi inntrykk av at de ønsker en annerledes håndheving av scooterløyver er meningsløst, så lenge de ikke ville stemme for å myke opp regelverket ytterligere - det eneste de oppnår er å lure folk til å tro at Sp vil kjøre en annen scooterlinje om de kommer i posisjon.  

Troms Høyre vil sikre at intensjonen med endringene i lovverket skal føre til en mer fleksible tilnærming til bruk av snøscooter som et transportmiddel og til rekreasjonskjøring i godkjente løypetraseer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse