Annonse
Fraværsgrensen har så langt gitt positive resultater i Troms-skolen. Det har lærerne i fylket sin del av æren for. De har jobbet aktivt med å følge opp elevene, og det gir resultater, skriver Venstres Irene Dahl. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Ja, elevene lærer mest på skolen

Venstre mener det ikke er grunn til å felle noen endelig dom over fraværsgrensen før den er evaluert. Denne evalueringen starter nå og går over to år.

Den nye fraværsgrensen fikk ikke de konsekvensene mange hadde fryktet. Overraskende nok ble det ganske få som ikke fikk vurdering på grunn av for mye udokumentert fravær i et fag. Det var kanskje skuffende for dem som hadde håpet på et valgkamppoeng mot kunnskapsministeren.

Edvin Eriksen (SV) er unyansert når han i Nordlys antyder at elevene tvinges til skolen, men at de ikke lærer noe der. «Det er ikke slik at fysisk tilstedeværelse betyr at mestring eller læring skjer. Altfor mange barn og unge sitter i klasserommene uten å delta i de læringsaktiviteter som foregår», skriver Eriksen. Slik har det vel mer eller mindre vært til alle tider, og det er vanskelig å se hva dette har med innføringen av den nye fraværsgrensen å gjøre. Er det lærerne og deres organisering av undervisningen Eriksen kritiserer? Eller mener han at elevene lærer mer ved å være hjemme?

Venstre mener det er best for læringen, miljøet og progresjonen at elevene er på skolen. Ingenting tyder på at fravær gir bedre læring.

En av de største utfordringene i skolen er at elever ikke får læreplass. Det skyldes neppe bare mangel på læreplasser, men også at bedrifter ikke vil ha elever med mye udokumentert fravær/skulk. Slik kan skolen gi både kunnskapsgrunnlag og gode vaner som elevene tar med seg over i arbeidslivet. I Troms er det forresten yrkesfag som har hatt størst reduksjon i fravær etter at den nye fraværsgrensen ble innført.

Venstre mener det ikke er grunn til å felle noen endelig dom over fraværsgrensen før den er evaluert. Denne evalueringen starter nå og går over to år. Foreløpig mener jeg den største utfordringen er at man ikke har tatt høyde for merarbeidet til legene i forbindelse med dokumentasjonskravet. Vi må vurdere om fravær kan dokumenteres av andre (foreldre, skolehelsetjenesten, etc.). Man må også finne ut om fraværsregelen slår spesielt negativt ut i 2-timersfag (små fag hvor selv lite fravær har stor betydning). Dessuten kan rektor godkjenne fravær på inntil fem prosent.

Fraværsgrensen har så langt gitt positive resultater i Troms-skolen. Det har lærerne i fylket sin del av æren for. De har jobbet aktivt med å følge opp elevene, og det gir resultater. Enda mer kan gjøres, ordningen kan som sagt justeres. Jeg tror også de nye elev- og mobbeombudene vil være til stor hjelp, men da aller mest om elevene faktisk er på skolen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse