Annonse

Ja til et godt arbeidsliv

Når vi åpner for privatisering av offentlige oppgaver som renhold, helsetjenester, buss og avfallhåndtering åpner vi også døren for at useriøse aktører kan etablere seg.

Slik arbeidslivet har utviklet seg de siste årene er den norske modellen i arbeidslivet i ferd med å svekkes som følge av sosial dumping innen flere bransjer. Begrepet sosial dumping knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

Vi er i ferd med å få et A-lag og et B-lag, der den tapende parten er de utenlandske arbeidstakerne og fagmiljøene. I det store bildet er også hver og en av oss taper. I 2018 publiserte Samfunnsøkonomisk analyse en rapport om arbeidslivskriminalitet som viser at det offentlige taper 28 milliarder kroner årlig på ulovlig virksomhet i arbeidslivet som svart arbeid og sosial dumping. Så hvis arbeidstakerne taper, tjenestemottakerne taper og samfunnet taper. Hvem er da vinnerne?

Når vi åpner for privatisering av offentlige oppgaver som renhold, helsetjenester, buss og avfallhåndtering åpner vi også døren for at useriøse aktører kan etablere seg. I konkurransen om det billigste anbudet vil det nødvendigvis ikke være de mest seriøse med fokus på faglighet og gode lønns- og arbeidsforhold som vinner fram. Useriøse private selskaper har som mål å skape profitt for selskapet, ikke å levere det beste tjenestetilbudet i andre enden eller skape trygge og gode arbeidsplasser. Det er selskap som er ute etter å tjene penger, ikke folket.

Byggebransjen har lenge vært i fokus og pekt seg ut som et fagområde hvor sosial dumping er særlig utbredt og man finner eksempler på byggeplasser hvor 90% av arbeiderne er utenlandske arbeidstakere innleid fra bemanningsbyråer. Arbeidsinnvandrere er mer utsatt for farlige hendelser på jobb på grunn av manglende sikkerhetstiltak og opplæring, ifølge rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Innleide arbeidere fra bemanningsselskaper er også blant dem som er mest utsatt for ulykker på jobben. Mange arbeidere er redde for å stå fram og påpeke ulovligheter og dårlige arbeidsforhold, i frykt for å miste jobben og framtidige muligheter for jobb i Norge. For det er allikevel bedre betalt enn å jobbe i mange andre land, og de fleste har familier de forsørger i sitt hjemland. Sosial dumping er en grov utnyttelse av mennesker i en sårbar situasjon, og en undergraving av den norske modellen i arbeidslivet. 

 I byggebransjen har det etter hvert kommet på plass modeller i ulike kommuner og fylker som har vist seg å fungere særdeles godt i å forebygge sosial dumping i offentlige utbygginger. Man har da gått sammen med NHO og fagforeningene for å finne fram til gode tiltak mot sosial dumping. Dette har resultert iblant annet «Skiensmodellen» og «Telemarksmodellen» som stiller krav til leverandører og oppdragstakere.

SV mener det er på tide at vi får på plass «Troms- og Finnmarks modellen» i påvente av at vi får på plass en regjering som er i stand til å ta tak i det overordnede lovverket. Vi vil at det skal stilles krav i alle ledd, både fylkeskommunale og kommunale. Alle må komme sterkere på banen for å jobbe systematisk og helhetlig med problemstillingene innen de ulike bransjene. For dette er utfordringer man ser på ulike måter i mange fagområder. Vi vil stille krav om bærekraft, anstendige arbeidsvilkår, fagopplæring, lærlingeplasser og etisk handel i alle innkjøp fylkeskommunalt.  Vi må snu utviklingen slik at det er fellesskapet som blir vinneren, ikke profitørene.

Vi ønsker at vårt fylke og våre kommuner skal oppleve vekst, men ikke på bekostning av utenlandske arbeidstakere, fagmiljø, tjenestemottakerne og den norske modellen i arbeidslivet. Vi har ikke råd til å spare oss bort fra et trygt og anstendig arbeidsliv i jakten på det billigste anbudet. Sammen med fagbevegelsen kan vi ta kampen for å bevare sterke felleskap og små forskjeller. Vi kan velge felleskap, heller enn forskjeller. Politikk for arbeidsfolk, heller enn profitører. For mennesker, ikke markeder. For de mange, ikke for de få.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse