Annonse

Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland

Hva vil våre Helsepolitikere på Helgeland gjøre, og hva vil Helse Nord gjøre?

Ett nytt «stort akutt sykehus» midt på Helgeland er sterkt ønskelig blant de fleste av befolkningen og av fagmiljøene, vi vil da få ett stort løft når det gjelder helse kvalitet på Helgeland, en slik løsning vil skape spesialiteter som gjør at flere Helgelendinger vil kunne få sitt behov dekket på Helgeland. Det nye sykehuset vil fortsatt være ett lite sykehus i nasjonal sammenheng. Sykehuset vil få lokalsykehusfunksjoner for en befolkningsstørrelse som Levanger sykehus i Nord Trøndelag har i dag. 

Selv om vi vil kunne behandle flere lidelser med ETT sykehus modellen på Helgeleland en tidligere, vil det likevel innebærer at mange akutte lidelser vil måtte sendes videre til regionsykehus i Tromsø (UNN).

For «Vefsna og Brønnøy- regionen» hvis sykehuset blir delt, 2-modellen, Alstahaug - Rana, eller at det ene sykehuset for Helgeland blir plassert på nordsiden av Mo I Rana, Selfors hvor Rana sykehuset i dag er plassert, vil resultatet for våre regioner i Midt og Sør-Helgeland være at vi får ett bedre tilbud med en orientering til Helse Midt Trøndelag.

Sykehuset plassert på Mo I Rana vil være i utkanten av en region, noe som medfører at man i de verste tilfellene får over 5 timers reisevei ved akutte tilfeller i ambulanse, lengre enn det man vil kunne oppleve de fleste andre steder i Norge. Det store Akutt sykehuset vil også være utenfor rekkevidde av «den gylne timen» for ett stort flertall av Helgelendingene, også inkludert Mosjøen og Sandnessjøen.

«To sykehusmodellen» som fortsatt er til utredning forutsetter ett lite og ett stort sykehus, det lille sykehuset vil sannsynligvis ikke ha fødeavdeling eller akutt kirurgi.  I tillegg vil man måtte spre ressursene i Helgeland på 2 enheter som betyr ett mindre spesialisert tilbud. I forhold til de styrte utredningene som til nå foreligger, ligger det an til at det store sykehuset blir lokalisert på Mo I Rana, det vil være det minst ønskelige alternativet for Helgeland som helhet. Modellen er heller ikke anbefalt av de fleste faglige høringsinstanser som uttalte seg ved høringsinnspillene.

Ved å være tilknyttet Helse Nord får vi i Vefsna regionen inntil 210 Kilometer reisevei, mens Brønnøy regionen får inntil 280 km til et «stort akutt sykehus».  For regionsykehuslidelser vil vi i tillegg få 660 Km etter vei fra Mo I Rana, også en ferje forbindelse må forseres til UNN.  Reisetiden for pårørende vil da være inntil 12-16 timer.

Videre vil ambulanse helikopteret ikke ha rekkevidde til å frakte oss helt til Tromsø slik at vi er avhengig av å fly ambulansefly, dette kan fungere så lenge alle byer på Helgeland har fungerende småflyplasser med «godt vær». Ett eventuelt DMS i Mosjøen blir mest- sannsynlig også svakere bemannet på grunn av nærheten til Mo I Rana hvis ETT sykehus havner der, noe som den innleide «ressursgruppen» til Helgelands sykehuset (HSYK) sin administrasjon ønsker, administrasjonen til HSYK er plasser på sykehuset i Mo I Rana.

I Helse Midt vil Trondheim (St. Olavs) være vårt regionsykehus, vi vil da som pårørende ha 5 timer med bil eller jernbane for å besøke våre syke. Avstanden fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal til Namsos sykehus kreve ett DMS i Mosjøen med høyere servicegrad tilsvarende det sykehuset Vefsna regionen er avspist med i dag, det er egentlig ett godt akutt sykehus som er operativt mellom 0800 og 1600 hverdager. Helikopter vil ha rekkevidde til Trondheim, tidsbruk med ambulansefly vil være det samme som med ambulansebil til Mo I Rana, i praksis får vi da ett bedre akutt tilbud til våre sykeste syke.

Vi er 28.000 mennesker i Brønnøy og Vefsna regionen, Brønnøy regionen har tidligere signalisert utflagging til Helse Midt ved plassering av ETT nytt sykehus utenfor aksen Mosjøen – Sandnessjøen, Vefsna regionen vil lett kunne følge etter.

Kan Helse Nord, landsdels politikere i Nord Norge, og lokal politikkere på Helgeland ta inn over seg denne tydelige strømningen av uro som er i folkedypet på Helgeland?

Orienterer mellom 18 og 40 tusen innbyggere seg mere mot Trøndelag en pasient lekkasjen i dag tilsier, vil det få katastrofale følger for Helsetjenesten i Nord- Norge som helhet, og for helseforetaket Helse Nord i særdeleshet!

Vi håper og tror på folkestyret og ett oppegående styre i Helse Nord!

Vi ønsker Helgelendingene, Nordlendingene og Finnmarkingene ett godt valg, måtte det bli det rette!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse