Annonse
Hva tilbyr kommunen ungene i en av byens mest voksende bydel? Jo - natur og en fotballhall der skolen deler utstyrsrom med «gud og hvermann». Ja, også noen timer borte i gymsalen til Kvaløya vgs., når det er plass. Og svømmeundervisningen har de i Stakkevollhallen!

Ja til gymsal på Storelva skole til 70 millioner

Hvorfor skal en skole fra 1. til 10. trinn med ca. 400 elever ha en gymsal? Ingrid Frenning gir svaret.

Sett i et litt større perspektiv er det vanskelig å forstå at kommunen kan la en hel bydel være uten en gymsal.

Så har Tromsø kommunen atter en gang utsatt bygging av gymsal på Storelva. Jens Ingvald Olsen ber byggebransjen justere sin inntjening (NRK nyheter 21 juni 2016), men hva med å begrense hva som er mulig å få for 70 millioner? Selvfølgelig er det fint med bibliotek, kantine og «fellesrom», men må gymsalen lide for kommunens «manglende evne til å bestemme seg?»

På hjemmesiden til kommunen står det; «Storelva skole er en kombinert skole med ca 400 elever fordelt fra 1. til 10 trinn. Det er til sammen ca. 40 personer som har skolen som sitt arbeidssted.» (http://www.tromso.kommune.no/). Storelva skole må få en gymsal!

Hvorfor skal en skole fra 1. til 10. trinn med ca. 400 elever ha en gymsal?

Kroppsøving har vært et obligatorisk fag i grunnskolen siden Normalplanen av 1939 ble styrende for norsk skole. Riktig nok kunne elevene som gikk på skole i bygdene «hoppe over» faget, men det er historie. For byskolene ble kroppsøving innført som et obligatorisk fag, er i DAG det tredje største faget i skolen med 701 undervisningstimer til og med 10. trinn (http://www.udir.no).

Målet med kroppsøvingsfaget er at det skal gi allmenndanning til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. Faget skal inneholde lek, idrett, dans, svømming og friluftsliv som «en del av den felles danninga og identitetsskapingen i samfunnet» (Ibid.). Videre er faget kroppsøving bl. a en viktig sosialiseringsfaktor både i forhold til fair play og det å lære å respektere hverandre.

Hva tilbyr kommunen ungene i en av byens mest voksende bydel? Jo - natur og en fotballhall der skolen deler utstyrsrom med «gud og hvermann». Ja, også noen timer borte i gymsalen til Kvaløya vgs., når det er plass. Og svømmeundervisningen har de i Stakkevollhallen!

Er det mulig å oppnå målene i Kunnskapsløftet 2006 (K06) ut i fra en slik infrastruktur? Jeg mener NEI, til stross for at jeg i mange diskusjoner mener at mye undervisning og læring bør flyttes ut i det største klasserommet- ute- som for øvrig alltid er ledig! Uavhengig av hvor dyktige lærerne er på Storelva skole er forholdene uholdbare.

Skisporten står sterk og skigåing kobles til norsk identitet, men etter en syv-åtte vintre bør kommunen kunne tilby ungdommen noe annet enn enda en «skisesong». Og hva så med fotballhallen? Det ligger vel i navnet – forventningene til mange av elevene vil naturligvis knytte seg til det å spille fotball.

Den som har satt seg inn i Kroppsøvingsfagets beskrivelse i K06, vet at fotball ikke spesifikt nevnes. Det står «noen utvalgte lagidretter» (K06) - hva med basket, volleyball eller innebandy? Og hva med bevegelsesgleden knyttet til mer eksperimentell aktivitet? Jeg har selv vært på praksisoppfølging i fotballhallen og akustikken er ikke forenelig med det musikkanlegget skolen har midler til. Elevene måtte stå i ring rundt en «kasettspiller» og prøve å få tak i rytmen.

Hvilke signaler gir skoleeier til elevene med en slik tilrettelegging for «livslang bevegelsesglede»? Er kroppsøving et prioritert fag på lik linje med de andre? Hva om elevene for hver norsktime måtte trykke bøkene de skulle jobbe med eller dele stoler? Hvordan hadde resultatet i norsk blitt da?

Sett i et litt større perspektiv er det vanskelig å forstå at kommunen kan la en hel bydel være uten en gymsal. Sett i et helseperspektiv er det virkelig betenkelig, når vi vet at mange sliter med vekta. En gymsal kan være utmerket for barnehagebarna i bydelen i den mørkeste tida på året, senior-trim og andre type aktiviteter som fotballhallen er uegnet til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse