Annonse
Foto: Konfliktrådet/Max Emanuelson

Ja, det er håp for unge lovbrytere

Politiet er bekymret for ungdom i Tromsø. De forteller om mer vold, grovere vold, rus samt at ungdommene de er i kontakt med blir stadig yngre.

Ungdom må ta ansvar for det de har gjort, de må ta ansvar for det de har påført andre, og de må ta ansvar for å rette opp det de har gjort. Gjennom tilrettelagte møter hjelper Konfliktrådet dem med det.

Så det er bra at politikerne bryr seg om hvordan ungdommene våre har det.

Det gjør konfliktrådet og. Hver dag bryr vi oss, og hver dag jobber vi for at unge lovbrytere skal slutte med kriminalitet og heller bruke tiden på noe positivt.

Vi gjør det for at ungdom som begår kriminalitet trenger ivaretakelse. Vi gjør det for at de som bor i Troms skal være tryggere.

I 2014 fikk Konfliktrådet ansvar for å forvalte ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Dette er straffereaksjoner for ungdom mellom 15-18 år som begår lovbrudd.

Vi vet at disse ungdommene trenger mer enn bare straff. De trenger hjelp med det de strever med, som skole, rus, psykisk helse, brutte relasjoner, og mye mer.

Samarbeid på tvers av faggrupper er derfor avgjørende for å lykkes med dette arbeidet. Med ulik kompetanse og ulike ressurser er politiet, barnevern, sosialmedisinsk senter, skolene, BUP, kriminalomsorgen og Konfliktrådet avhengige av hverandre for å gjøre en god jobb.

Konfliktrådet har som oppgave å koordinere samarbeidet, vi skal sørge for at alle tar ansvar, at alle gjør det de skal.

Konfliktrådet fikk ansvar for disse reaksjonene også fordi vi tror på at møter mellom mennesker gjør en forskjell. Vi tror at ungdom som begår kriminalitet trenger å møte de som er påvirket av kriminaliteten.

Ungdom må ta ansvar for det de har gjort, de må ta ansvar for det de har påført andre, og de må ta ansvar for å rette opp det de har gjort. Gjennom tilrettelagte møter hjelper Konfliktrådet dem med det.

Derfor er det håp for unge lovbrytere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse