KANONSPENNENDE: Hallvard Birkeland foran et verneverdig bygg på Skansen.Foto: Stian Saur

Fra ja-holdning til handling

Hallvard Birkeland har et spørsmål til Øyvind Hilmarsen.

Nå går imidlertid prosjektet inn i en ny fase, den fasen politikere ofte forbinder med ordene «å levere». Det som nå trengs, etter min mening, er at vi nå går fra holdning til handling.

Jeg viser til den pågående diskusjonen/krangelen i byens aviser angående byrådets resultater de tre årene de har sittet ved makta. Jeg har ikke tenkt å delta i akkurat den diskusjonen, men med bakgrunn i byrådsleder Hilmarsens innlegg i Nordlys den 20 oktober, kunne jeg tenke meg å stille et helt konkret spørsmål til byrådslederen. Hilmarsen skriver blant annet:

«Noe av det viktigste vi har gjort, er å innføre en ja-holdning til dem som vil utvikle noe i Tromsø».

Undertegnede har nå i over 4 år jobbet for å få til en utvikling av en gamleby i Nordbyen/Skansenområdet, eller sagt på en annen måte; drevet med byutvikling, som jo går rett inn i en av kommunenes viktigste arbeidsområder. Det er både med stolthet og glede jeg kan fortelle at støtten til dette arbeidet har vært formidabel. Bare hør:

Tromsø kommune, representert ved ordfører og varaordfører, har nettopp vist denne ja-holdninga til prosjektet fra første dag. All ære til dem! Kommunestyret har nylig to ganger uttrykt sin støtte til prosjektet i vedtaks form, og alle de gård og grunneiere som sokner til området, og som jeg har møtt, har vært positive. Det samme gjelder samtlige av byens partier, representanter for byens næringsliv, turistnæringa, kulturlivet, og de historiske miljøene. Byens to aviser har også jevnlig fulgt opp prosjektet med konstruktiv og god omtale.

Jeg har besøkt ca. 20 lag og foreninger rundt omkring i byen, for å fortelle om prosjektet, og overalt har jeg kun blitt møtt med støtte og heia-rop. Det samme gjelder for alle de jeg har snakket med prosjektet om, ute på byens kafeer og andre møteplasser.

Videre: Byens varaordfører, Anni Skogman sitter i Gamlebyens Skansen A/S sitt styre, og sist men ikke minst: Kommunen har gjort en flott jobb nå i høst med å oppruste selve Skansenvollen.

Med andre ord: Byutviklingsprosjektet Gamlebyen Skansen A/S har fra første dag overalt blitt møtt med en bred og hjertevarm ja-holdning, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle for den positiviteten jeg har blitt møtt med i denne sammenheng.

Det har vært denne ja-holdninga som har bidratt mest til at prosjektet fortsatt lever, og det har vært denne ja-holdninga som har vært selve grunnlaget for det arbeidet som er utført så langt, og for det arbeidet vi nå står foran.

Nå går imidlertid prosjektet inn i en ny fase, den fasen politikere ofte forbinder med ordene «å levere». Det som nå trengs, etter min mening, er at vi nå går fra holdning til handling. Uten handling blir det ingen utvikling av gamlebyen.

Mitt spørsmål til Hilmarsen er derfor: vil byrådet bevilge penger, og/eller andre håndfaste ressurser til prosjektet, slik at utviklinga og opprustinga av gamlebyen kan bli en realitet?

Les mer: 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse