Annonse

Ja til mer demokrati

Lederen ”Ingen skam å snu” i Nordlys lørdag 26. april er på alle måter en gal beskrivelse av saken om reservasjonsmulighet.

Samvittighetsfrihet for legene har hele tiden vært et grunnleggende prinsipp og vi har derfor vært i dialog med helseministeren for å finne den beste løsningen.

Lederen ”Ingen skam å snu” i Nordlys lørdag 26. april er på alle måter en gal beskrivelse av saken om reservasjonsmulighet. Det kan tyde på at Nordlys ikke har forstått de demokratiske prosesser i saken.

Allerede da Høies forslag ble sendt på høring signaliserte KrF at det ikke var et godt gjennomarbeidet forslag. Nå er imidlertid høringsrunden snart over og KrF ser at det kan være andre muligheter, som på en bedre måte ivaretar legers samvittighetsfrihet i spørsmål om liv og død, inkludert henvisning til abort.

Samvittighetsfrihet for legene har hele tiden vært et grunnleggende prinsipp og vi har derfor vært i dialog med helseministeren for å finne den beste løsningen.  Dette som del i en helt vanlig demokratisk prosess og det er naturlig at forslag endres og forbedres. Dette er på ingen måte et nederlagt for KrF, men en seier.

KrF arbeider nå videre med regjeringen om en løsning som både sikrer at fastlegene ikke presses til å handle i strid med egen samvittighet i spørsmål som handler om liv og død, og fastsetter prinsippet om samvittighetsfrihet. Det siste er svært viktig med tanke på den teknologiske utviklingen på bio- og genfeltet og i forbindelse med eventuelle framtidige krav om aktiv dødshjelp.

Så til sjefsredaktør, Anders Opdahl, sitt behov for å karakterisere et politisk parti med en forakt jeg tidligere ikke har sett.

Det forundrer meg om sjefsredaktøren egentlig ønsker denne form for debatt i egen avis. Når KrF beskrives som ”et religiøst fundamentert demokratiforakt”, er det en type sjikane jeg ikke forstår hvor kommer fra.

Jeg har oppriktig trodd at avisen som påberoper seg å ”…være en ærlig talsmann for smaafolks sak” har en mer nyansert tilnærming fremfor å kaste om seg med ubegrunnede påstander.

Jeg anser det dessverre for å være et desperat forsøk på å kneble og stemple et parti med andre verdier enn avisens ledelse, og at dette kan virke skremmende. Det er kanskje ikke en landsdelsavis verdig? Det hadde vært konstruktivt for den videre debatt, om det var mulig å møtes til en kopp kaffe?  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse