Annonse
Da tyskerne brant Finnmark til grunnen i 1944, ble Berlevåg etterlatt totalt ødelagt og i ruiner. (Foto fra Scanpix / krigsarkivet)

Ja - vi trenger omskriving av historien om Norge i krig

Det virker som om enkelte i akademia oppfatter arbeider fra folk utenfor universitetssystemet som plagsom tråkking i deres bed.  

Krigen i Nord-Norge har ikke fått sin rettmessige plass i norsk historieforskning eller i bevisstheten til folk flest, særlig ikke i andre deler av landet, skrev tidligere ordfører i Narvik Olav Sigurd Alstad. Han uttrykte skuffelse over at historikerne ved Universitetet i Tromsø ennå ikke har kommet på banen med motstemmer til de dominerende fortellingene som ble etablert allerede de første tiårene etter krigen, om Hjemmefronten og det sentrale Østlandet, og som fremdeles dominerer.

Prosjektleder Fredrik Fagertun ved Universitetet i Tromsø var raskt ute med en irettesettende belæring. Han frikjente historikermiljøet i Tromsø for enhver kritikk: «Her må Alstad være dårlig informert,» skrev Fagertun og lekset opp at siden 2016 har 30-35 historikere og andre forskere vært i gang med et storstilet forskningsprosjekt til flere titalls millioner kroner om krigen i regi av UiT.

Det er all grunn til å glede seg sammen med Fagertun over millionsatsingen, og heie på Universitetet i Tromsø og et historisk løft for produksjon av ny og oppdatert kunnskap, ikke minst om krigen i Nord-Norge.

Men det er dårlig stil av Fagertun å briske seg med denne millionsatsingen for å avfeie Alstads undring. Det er mulig at Fagertun synes at tiden før 2016 er sneen som falt i fjor. Men det skurrer at Fagertun irettesetter Alstad samtidig som han hopper bukk over de ca. 50 årene det tok fra Universitetet i Tromsø ble etablert, til det i 2016 endelig kom i gang en bred systematisk forskning på krigen i nord.

Det er helt sikkert mange aktverdige grunner til at krigshistorien i nord aldri ble et tungt satsingsområde for Universitetet i Tromsø i løpet av universitetets første 50 år. Alle vil forstå at historikerne ved UiT hadde mange presserende oppgaver å løse både når det gjaldt forhistorie, middelalder og nyere tid i de første tiårene av universitetets eksistens. Men det ingen vil forstå er at Fagertun aktivt dekker over fraværet av systematisk forskning på krigen i nord gjennom alle disse årene? Hvorfor feie dette gapet under teppet? Det grenser til historieforfalskning.

I all rettferdighets navn er det blitt skrevet en og annen hovedoppgave og masteroppgave i årenes løp. Men ingen bred systematisk forskning er satt i gang. Heller ikke på det tema fra krigen i nord som jeg kjenner best, tvangsevakueringen og brenningen av Finnmark og Nord-Troms. Her har Universitetet i Tromsø glimret med absolutt forskningsfravær og ikke igangsatt noen som helst forskning til nå. Hvorfor er det så vanskelig å innrømme at den nye kunnskapen som er blitt produsert de siste tiårene har kommet fra historikere utenfor universitetssystemet med Arvid Petterson i front, samt fra flere av oss journalister som har skrevet bøker, og ikke minst de mange tidsvitnene og historisk interesserte fra historielagene i landsdelen som gjennom årene har levert hundrevis av verdifulle beretninger av uvurderlig verdi til de mange lokalhistoriske årbøkene i nord, som alle vi som skriver om krigen i nord nyter godt av. Dette årboksarbeidet er i sum et gigantisk fellesløft som fortjener den største anerkjennelsen.

Alstad undret seg over at historikerlauget ikke ser ut til å anerkjenne det som andre utenfor historikerlauget legger fram. Han har dessverre et poeng. Vi husker alle hvordan for eksempel Kjell Fjørtoft i sin tid ble møtt med konsekvent skepsis. Alstad nevner manglende anerkjennelse av Alf R. Jakobsens banebrytende innsats med sine mange bøker. Jeg må av egen erfaring gi Alstad rett. Fra enkelte satt det veldig langt inne å anerkjenne et en journalist kunne fortelle noe nytt da jeg i fjor høst ga ut ”Jevnet med jorden” om tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms. Den samme lunkne holdningen ble også Arvid Petterson møtt med da han ga ut «Fortiet fortid» om tvangsevakueringen. Det virker som om enkelte i akademia oppfatter arbeider fra folk utenfor universitetssystemet som plagsom tråkking i deres bed.  

Men heldigvis har ikke alle historikere i Tromsø denne kald-skulder refleksen. Bedring er på gang. Jeg tar det som et håpefullt tegn at de fagansvarlige forskerne ved historieprosjektet ved Universitetet i Tromsø som professor Tom Kristiansen ser ut til å ha en spennende fagkritisk tilnærming til de sementerte sannheter om krigen. I sin bok fra i fjor høst om general Otto Ruge problematiserer han det han kaller den ”patriotiske minnekulturen de første tiårene etter krigen”. Det er nettopp denne patriotiske minnekulturen, som favoriserer bl.a. Hjemmefronten, som Alstad etterlyste et oppgjør med, slik jeg leser ham.

I likhet med Alstad er vi mange i nord som sterkt kjenner på at vi aldri har fått ordentlig eierskap til vår egen historie gjennom den offisielle norgeshistorien. Det er mye i Norges krigshistorie, slik den ble etablert de første tiårene etter krigen, som må revideres, ikke minst fortellingen om hva som ledet opp til og egentlig skjedde under tvangsevakueringen.

Det lover godt at noen historikere har et fagkritisk blikk på den gamle sementerte minnekulturen og at det forhåpentligvis kommer et oppgjør med den i det nye forskningsprosjektet og at de flere titalls millioner kroner fra Forskningsrådet, Trond Mohn og Forsvarsdepartementet som finansierer det hele vil være vel anvendte penger. Derfor tjener det ikke noe formål å dømme Universitetet i Tromsø for 50 års manglende systematisk forskning på bl.a. tvangsevakueringen. Men det tjener absolutt ingen hensikt at enkelte universitetsansatte feier det under teppet.

  • Per Kristian Olsen er forfatter av «Jevnet med jorden» (2019) om tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse