Annonse
Olsen mener at dersom finnmarkingene ikke møter opp til den første samlingen i fellesnemda, må hele fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark ganske enkelt skrotes. Det er en konklusjon som ikke henger på greip.

Jens Ingvald Olsens forunderlige verden

I Jens Ingvald Olsens forunderlige verden er det åpenbart sånn at hvis noen bare boikotter et lovlig fattet politisk vedtak i lenge nok, så skal vedtaket skrotes.

Representant Jens Ingvald Olsen fra Rødt la etter fylkestinget torsdag fram sine egne, og ganske så forunderlige tolkninger av norsk lov og vårt demokratiske system. Olsen mener at dersom finnmarkingene ikke møter opp til den første samlingen i fellesnemda, må hele fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark ganske enkelt skrotes.

Kommunalminister Monica Mælands utspill om å legge folketallet i de to fylkene til grunn for den nye fellesnemda, dersom ikke finnmarkingene oppnevner egne medlemmer, må ha gått hardt inn på Olsen. Han kaller statsrådens utspill, som er en lite ønskelig, men høyst legal måte å håndtere situasjonen på, for et trusselbrev. Og Olsen skal ha seg frabedt «trusler» fra statsråden, fordi, som han sier til Nordlys :

- Det står eksplisitt i loven at det er det folkevalgte organet, altså fylkesting eller kommunestyre, som skal velge representanter!

Det er sjelden man ser en argumentasjon som biter seg selv så til de grader i halen. Da er vi tilbake til utgangspunktet, Olsen. Forholdet er jo at det folkevalgte organet i dette tilfellet har sagt at det motsetter seg å velge egne representanter. Da er systemet slik at departementet kan utnevne dem. Departementet kan også legge folketallet til grunn. Da ville Troms fått dobbelt så mange mandater som Finnmark.  Men i den framforhandlede avtalen mellom partene, er det enighet om en fordeling på 19 – 17. Finnmark får, med andre ord, stor innflytelse.

 I Jens Ingvald Olsens forunderlige verden er det åpenbart sånn at hvis noen bare boikotter et lovlig fattet politisk vedtak i lenge nok, så skal vedtaket skrotes. I dette tilfellet har Stortinget to ganger sagt ja til sammenslåing av Troms og Finnmark.

Et system tuftet på populisme og aktivisme hadde trolig passet demonstrantene i Rødt godt. Vi andre må leve med politiske vedtak vi nødvendigvis ikke er enige i, selv om det får konsekvenser for oss. Som kommunestyrerepresentant og medlem av det regjerende regimet Tromsø burde Jens Ingvald Olsen vite det. Med systematisk skroting av flertallsvedtak ville ikke Rødt fått gjennomført sin kostbare og omdiskuterte politikk i kommunen.

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse