Annonse
Eksisterende _____ og planlagte ------ jernbaner. Er det bra for Nord-Norge og for Norge at Tromsø blir liggende i bakevja, mens togene går til og fra Bodø, Narvik og Kirkenes? (Tegning: Rolf Seljelid)

Jernbane fra Tromsø

Statsministeren var innom her for noen uker siden. På vei ut ble hun stoppet av en journalist som spurte: «Når kommer det jernbane til Tromsø?» Hun svarte, gående:» Jeg vet ikke, kanskje aldri. Dere er for få her.»

Fantastisk! Så det går hun omkring og forstår: at det er en slags forstadsbane man forestiller seg. Og gjett hvem hun har fått den idéen fra. Vi må snarest mulig få flyttet hovedstaden vestover eller nordover, til et sted hvor landets næringsliv foregår. Men det er en litt annen sak.

Det skal ikke hete «Jernbane til Tromsø», det skal hete «Jernbane fra Tromsø», i første rekke et elektrisk, ikke-forurensende transportinstrument for fisk og andre hav-produkter. Om noen år: Raffinerte produkter som vi i dag ikke kan tenke oss. Man kan godt hekte en personvogn eller to på godsvognene med kjøle- og fryseavdelinger – så kan turistene bli med. Turisme blir på lang sikt neppe noen fremtidsindustri, like lite som gresshoppene i Bibelhistorien. Men blir de ikke for mange og betaler for seg, så er det OK. I våre dager bygger man selvfølgelig dobbeltspor med det samme, så kan fisken gå sørover og turistene nordover. Dobbeltspor på Ofotbanen først, det er selvsagt.

Tromsø er en av de største – om ikke den aller største fiskerihavn i Norge, det er det få som vet og ser betydningen av. Blant de uvitende befinner seg altså landets statsminister, Havproduktene, først og fremst fisk, tusenvis av tonn supermat til hele verden blir frosset og lastet om i havna her og så sendt sydover i lastebil på svingete, annenklasses, exhaust-dampende veier! Det er de som sier at om noen år har vi hydrogen-drevne ikke-forurensende lastebiler, så det er veien vi trenger. Men det er langt dit. Og elektrisk jernbane vil alltid være suverent konkurranse-dyktige, når de først er bygd.

Det går an å bygge tilleggsspor til Harstad i neste omgang.Trekanten Narvik – Harstad – Tromsø med omliggende land er ett av de tettest befolkede område i Nord-Norge, med bortimot 200 000 mennesker, mye viktig industri og stort utviklings-potensiale. Jernbane mellom de tre punktene og langs forbindelsen vil være vesentlig mer effektivt enn nuværende forbindelse med fly, bil og båt.

Vi skal ha jernbane fra Tromsø! Det vi mest behøver til Tromsø eller til Nord-Norge i det hele tatt, kommer med fly og elektronisk kommunikasjon: begavede unge folk, idéer, politisk forståelse, politisk vilje, – ikke minst i Regjering og Storting, åpenbart.

Bygging av jernbane må starte i Narvik, så har man nytte av den fra starten. Man må ikke begynne med å planlegge Fauske – Narvik. Strekningen vil bli nesten bare tuneller og broer og ekstremt kostbar å bygge. Et sånt opplegg ser jeg på som et forsøk på å stoppe hele jernbanebyggingen. Se på kartet: Narvik – Tromsø er betydelig lettere, ingenting i nærheten av Fauske-Narvik eller Bergensbanen i sin tid, eller Dovrebanen for den slags skyld, og dessuten antagelig lønnsom fra dag 1, selvbærende når man regner inn nuværende fraktutgifter og veislitasje.

Hva er det egentlig som gjør at jernbane fra Tromsø ikke er et selvinnlysende vinnerprosjekt for bevilgende og styrende myndigheter? Det kan ikke være pengene, det må være noe annet. Bedømt efter den siterte ordveksling mellom statsminister og journalist, så er det nærliggende å tro at sentrale politikere ikke forstår hva det dreier seg om. Vet våre egne politikere det? (Tromsbenken) At det ikke dreier seg om en slags Sub - Arktisk Intercitytog, men først og fremst om å vesentlig forbedre transporten av havprodukter for milliarder av kroner til kundene på en økonomisk og økologisk fornuftig måte. Kundene som altså befinner seg i Europa via Sverige – Danmark, Russland, Kina, Japan, og hele Østen via Finland, uten så mye Co2 som det er i én whisky og soda.

Den andre grunnen til at det går så tregt er dessverre lokalderbyet mellom Bodø og Tromsø, tydelig illustrert med reportasjen i Nordlys 15. september fra den såkalte Innspill-konferansen om Nord-Norgebanen i Narvik. Interessen i Nordland for en sånn bane videre nordover fra Fauske er åpenbart null. De store aktuelle næringslivsorganisasjonene i Nordland var ikke representert. Også folk fra Narvik viste liten interesse, det kan være fordi opplegget til innspill og diskusjon var en plan om hele strekningen Fauske – Tromsø. Det ville gått bedre dersom man straks skrinla Fauske – Narvik som urealistisk, og konsentrerte seg om det som er mulig og bærekraftig: Narvik – Tromsø.

Det virker som Nordlands representanter, særlig de fra Bodø konkluderer med, i en sak som denne at alt som går dårlig for Tromsø automatisk betyr at det vil gå bedre for Bodø. Det er vanskelig å få folk til å forstå at dette ikke er et nullspill om en fast bestemt resurs eller fordel som må deles. Det dreier seg ikke om dette! Det dreier seg om det totale Nord-Norges fremtid. I et samfunn henger alt sammen, næringsliv, kulturliv, utvikling politikk, fremtidstro. Tromsø er vesentlig mer kompleks enn andre byer i Nord- Norge, med 144 morsmål i gatene og et kulturliv som er helt ute av proporsjon med byens størrelse, 75 000 innbyggere. Byen har et opplagt potensiale til å bli et markert kraftsentrum i Nord også i internasjonalt perspektiv – særlig eftersom både utvikling av havressurser og kommunikasjon, skipsleden flytter nordover. I dette perspektivet er jernbane antagelig avgjørende.

Se på kartet. Er det bra for Nord-Norge, og for Norge at Tromsø blir en bakevje?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse