Annonse
Norsk industri og næringsliv, norsk reiseliv, nordnorske trafikanter og miljøet vårt fortjener jernbane i nord.

Jernbanen i nord må bygges, fordi Norge fortjener det

Tilhengere av jernbane i nord får stadig bedre argumenter. Sikkerhet er et sentralt poeng, som dessverre har blitt aktualisert den senere tid.

Det er et nasjonalt anliggende å bygge jernbane mellom Narvik og Tromsø, med forbindelse til Harstad og Vesterålen.

Farlige vogntog, som forårsaker alvorlige ulykker, har preget nyhetsbildet de siste ukene. Frykten for å møte et vogntog ute av kontroll, er noe vi alle kan forholde oss til.

Inntil videre må svaret være en kraftig økning av kontrollvirksomheten. Det må skje ved grensa, ved fjellovergangene og langs hovedårene i nord.

Her kan ikke samferdselsminister Jon Georg Dale og regjeringen spare på pengene. Det har vi ikke råd til som samfunn.

Men på sikt trengs det sterkere lut. Flere kontroller vil ikke endre på behovet for transport. Og det er et behov som bare vil øke.

Sjømatnæringa er stor i nord, og den vil vokse videre. Slik infrastrukturen er i dag, må transporten av sjømat i stor grad løses med vogntog.

Økt vogntogtrafikk er ikke bare et sikkerhetsspørsmål. Det vil slite på allerede hardt belastede veier, og det er ikke minst utfordrende for miljø og behovet for effektiv transport.  

Sjømatnæringa er ikke bare uhyre viktig for Nord-Norge. Den er uhyre viktig for sjømatnasjonen Norge. Derfor er det et nasjonalt anliggende å bygge jernbane mellom Narvik og Tromsø, med forbindelse til Harstad og Vesterålen.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor utbygging av jernbane i nord havner langt nede på prioriteringslista. For det første vil man alltid konkurrere med andre prosjekter som kan vise til bedre samfunnsgevinst.

Dessuten: Den politikeren eller det partiet, som skulle finne på å gjøre jernbane i nord til sin kampsak, kan ikke regne med å innkassere kjappe gevinster. Kanskje ikke i sin levetid som politiker.

Likevel er det forunderlig at SV er eneste parti på Stortinget som har landsmøtevedtak på at det skal bygges jernbane i nord. Det er forunderlig fordi Norge fortjener bedre. Norsk industri og næringsliv, norsk reiseliv, nordnorske trafikanter og miljøet vårt fortjener bedre.

Tiden er mer enn overmoden for å løfte jernbane i nord opp på den nasjonale dagsorden. For alvor. De nordnorske stortingspolitikerne må hjelpe sine partier til å se lengre enn rundt neste sving. Og næringslivet, med sjømatnæringa i spissen, må pushe knallhardt på.  

Tilnærmingen må være offensiv. Det er ikke synd i Nord-Norge fordi vi ikke har jernbane nord for Narvik. Det er synd for Norge hvis vi ikke nå griper muligheten en gang for alle.

Hva skjer nå? Jernbanesaken er under utredning. Den utredningen bør bli klar så snart som mulig, slik at den kan bli gjenstand for en faktabasert debatt i årets valgkamp.

Før denne stortingsperioden er over i 2021, må jernbane i nord få sin rettmessige plass i Nasjonal Transportplan (NTP). Det bør være et soleklart mål for alle partier på Stortinget som mener alvor med å bygge Norge for framtida.      

 

 

  

  

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse