Annonse

Jernbaner i Nord-Norge

Ulike aktører har den senere tid argumentert for at vi her i Nord nå må stå sammen om den såkalte Nord-Norgebanen. Landsdelen må stå sammen og kjempe for felles infrastruktur, og det er jo tilsynelatende et godt initiativ.

Jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi er et kommersielt drevet prosjekt med stor grad av internasjonal finansiering. Tog til Tromsø er en nasjonal og langsiktig samfunnsinvestering, hvor ambisjoner for landsdelen i større må legges til grunn.

Men det er planene for Kirkenes-Rovaniemi, som sammen med manglende bevilgninger til Nordnorsk infrastruktur, igjen har fått i gang debatten om en forlengelse av Nord-Norgebanen. At ulike miljøer, også i Nord-Norge, jobber for egne interesser er både riktig og naturlig.

Men når nå både debattanter og redaktører forsøker å skape et inntrykk av at Finnmark og Troms står mot hverandre i kampen om jernbane, så må det i beste fall skyldes kunnskapsmangel. Forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø, og en nye jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi, er prosjekter med helt ulikt utgangspunkt.

Jernbane Kirkenes-Rovaniemi er en konsekvens av den reduksjon i seilingsavstand mellom Sørøst-Asia og Europa som den nordlige sjørute gir. Denne avstanden blir særlig gunstig mellom nordlige del av Nord-Europa (fra Tyskland og nordover) og de asiatiske landene Kina, Sør-Korea og Japan, hvor en kan redusere transporttiden med omkring 40 % og drivstofforbruket med 20 %.

Som en konsekvens har Russland allerede under bygging 15 is-klassede LNG-tankere som skal gå fra Yamal til Asia med gass.

Beregninger som er gjort baseres på at 10% av dagens godsvolumet mellom de nevnte landene, skal gå over Kirkenes og videre med tog til Europa. Dette vil gi 37 000 containere pr måned over Kirkenes havn gjennom en seilingssesong på 7,4 måneder. På bane vil dette gi 10 sørgående godstog pr døgn med lengde 750 meter.

Prognoser tyder på at åpningstida i Nordøstpassasjen vil være opp mot 12 mnd. allerede i 2030.

I tillegg er det forventet en dobling av denne godsmengden innen 2040. Gjør vi regnestykket på nytt med 10% av godsvolumet, så vil det fra Kirkenes gå et 750 m langt tog hver time 24/7 året rundt.

Jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi er et kommersielt drevet prosjekt med stor grad av internasjonal finansiering. Tog til Tromsø er en nasjonal og langsiktig samfunnsinvestering, hvor ambisjoner for landsdelen i større må legges til grunn.

Derfor må vi både for miljøet og Nord-Norge jobbe for å få realisert begge disse jernbanene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse