Annonse
Håkon Kyllingmark (1915 - 2003) var samferdselsministeren fra Høyre som kjempet fram utbyggingen av kortbanenettet som revolusjonerte norsk luftfart. Nå trenger vi en ny visjonær samfunnsbygger som kan gå i bresjen for en helt nødvendig jernbanerevolusjon, mener artikkelforfatter Einar Sørensen. Foto: Tore Bjørback Amblie, Vy / Stortinget

Håkon Kyllingmark anno 2019: hvor er du?

Det er nesten uforståelig at JBD ikke klarer å se de enorme samfunnsmessige fordeler med  en bane som  knytter sammen Nordre Nordland og Troms opp mot  Ofotbanen  med et fremtidig  dobbeltspor. 

Som en av de mange som har kommentert jernbanesaken skrev: Mer enn noe annet trenger vi nå en Håkon Kyllingmark, han som stod bak kortbaneflyplassene.  Hvor ville denne lands-delen og landet ha vært uten denne visjonære  samfunnsbyggeren  fra Svolvær? 

Etterlysning sendes herved  med adresse til Stortinget. Våre folkevalgte må ut av sommer-dvalen og  straks  gripe tak i utredningens eneste klare konklusjon: Enten  en  Tromsbane eller ingen jernbane i det hele tatt.

Nå gjelder det å redde det som reddes kan.  Sivilingeniør Per Bekkedahl i Asplan Viak har vært med på å utarbeide den nye rapporten. Han slår fast overfor NRK at Tysfjord-massivet ikke lar seg krysse med jernbane med dagens teknologi, en strekning med daler og fjorder på tvers av banetraseen. Området er et tynt befolket område og skaper de største konflikter med natur- og samiske interesser. Langt større og verre enn det Tromsbanen representerer.

Det  finnes ingen planer for oppgraderinger av Nordlandsbanen, ikke til elektrisk drift eller utbedringer av banetraseene. Hva er da vitsen med Nord-Norgebanen Fauske og nordover?

Nøkkelordet for oss er «samfunnsnytte» - og her er JBD på tvilsomme veier. I forrige uke la det regjeringsoppnevnte ekspertutvalg for «Bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» som omhandler transport-teknologi og samfunnsnytte frem en oppsiktsvekkende rapport.

Nord-Norge-prosjektet er så visst ikke alene om å utropes til «samfunns-økonomisk ikke lønnsomt». Dette tunge fagutvalget slår fast at en ferjefri E-39 til mellom Kristiansand til Trondheim  ikke er lønnsom for samfunnet.  Samme skjebne for store deler av InterCity-programmet på Østlandet. Kun det indre Oslo er lønnsomt!  

Utvalget bare bekrefter at det er noe hakkende galt med plan og bygging av jernbane i Norge – og at kursen må snus fortere enn svint. Dessuten er de opptatt av ny teknologi – herunder selvstyrte kjøretøyer som kan erstatte bl.a. jernbanen!

Ingen tvil om hvor Erna Solberg har fått ideen om å tilby Nord-Norge det samme. Hun er selvsagt grundig orientert på forhånd både om JBDs Nord-Norge-rapport og hva regjeringens eget ekspertutvalg mener om transport i fremtiden. 

Dette ligger i bunnen for JBDs tallmateriale. Overskridelser og forsinkelser preger nå Bane Nor og  JBD. Derfor er kostnadene  skrudd i været, basert på  forutsetninger om nye milliarder til  prosjekter på  Østlandet, tross slakt fra regjeringens eget fagekspertutvalg. 

Tromsbanen og særlig Bjerkvik-Harstad er  drømmestrekninger i sammenlikning. En bane fra Fauske-Narvik-Tromsø med arm til Harstad er beregnet til 133,1 milliarder NOK. For at den skulle være samfunnsøkonomisk lønnsom må kostnadene reduseres med 83 prosent til kun 22 milliarder NOK!  Det er selvsagt helt urealistisk.

Bruker vi JBDs tall, så koster Tromsbanen( Harstad medregnet)  under 75 milliarder kroner. Men heller ikke Tromsbanen er etter JBDs regnestykker samfunnsmessig lønnsom, men «tapene» er her betydelig mindre enn for hele Nord-Norgebanen. Regional- og godstrafikk gir en helt annen situasjon for Tromsbanen enn for Nord-Norgebanen.

Vurderer man Tromsbanen mer inngående, så er faktisk en bane Bjerkvik-Harstad enda lettere og mer økonomisk enn Narvik-Tromsø. For 20 milliarder kroner får Harstad og Narvik et fantastisk lokalt transport-system med tilbringertid fra begge byer  til Evenes flyplass på under 30 minutter! For klimaforpliktelsene er Tromsbanen den store vinner i nord.

Utredningens største svakhet er at man ikke med et eneste ord vurderer Ofotbanen og bruk av det svenske jernbanenettet.  Dessuten er det fullstendig bom med forslaget  om trasee for Tromsbanen fra Storsteinnes over Malangshalvøya  og så til Tromsøya, via tunnel under Tromsøysundet til  Telegrafbukta og så under Tromsø Museum, Prestvannet og Storskogen ned mot enten Breivika eller Langnes!  

Dette er totalt meningsløst. Det er ikke plass på Tromsøya for en jernbane med terminal. Det er kun mulig på Tromsdalssiden  med den nye og flotte Tønsnes-havna som vil bli en  utmerket terminal for en løsning der tog og båt utfyller hverandre. Dessuten: Bane Nors dyrekjøpte lærdom fra Intercity-prosjektet rundt Oslo er at å bygge jernbane i og under store byer driver kostnadene til astronomiske høyder og enorme forsinkelser.

Like viktig er at Tromsbanen skal  binde sammen en stor region der Finnmark avgjort hører med.  Derfor må jernbanen legges fra Bardufoss ned mot Nordkjosbotn, som er og blir det store knutepunktet for trafikken til Nord-Troms og  Finnmark – og ikke mindre viktig: Finland.

Det er nesten uforståelig at JBD ikke klarer å se de enorme samfunnsmessige fordeler med  en bane som  knytter sammen Nordre Nordland og Troms opp mot  Ofotbanen  med et fremtidig  dobbeltspor. Ofotbanen -  Norges mest lønnsomme jernbane i dag og som med en Tromsbane har alle muligheter til å bli et svært innbringende og samfunnsnyttig prosjekt.

Dette  skal vi  rydde opp i etter hvert. Og så håper vi at SJ - Sveriges Järnvägar – kan starte sin del av oppryddingen når de neste år begynner trafikken på Nordlandsbanen frem til Bodø. Tromsbanen  kaller på et tverrpolitisk og faglig samarbeid og ikke et partipolitisk slagsmål. Uten det er neste og siste stopp for vår bane et nedstøvet arkiv i statsapparatet.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse