Annonse
Helga Marie Bjerke (KrF), Morten Skandfer (V), Kent Gudmundsen (H) og Kristian Wilsgård (Frp) skrøt av at de hadde fått til ei ny utredning av Nord-Norgebanen. Hva tenker de nå, etter at deres egen samferdselsminister allerede har avlyst bygging av jernbane i Nord-Norge? Foto: Øystein Barth-Heyerdahl

Jernbanesviket: Hva tenker de nå?

Det kan være verdt å spørre om statsråden her har vært i kontakt med underliggende etater og «bestilt» et resultat av utredninga som vil føre til et nei?

Den 24. mars i 2017 sto fire smilende representanter for regjeringspartiene fram på en pressekonferanse i Tromsø (bildet). Kent Gudmundsen, Morten Skandfer, Kristian Wilsgård og Helga Marie Bjerke skrøt av at de hadde fått til at Bane Nord skulle starte ei ny utredning av Nord-Norgebanen.

Vi var mange som kunne være enige med Kent Gudmundsen da han uttalte: «- I Nord-Norge produserer vi en rekke ting som folk langt unna oss vil ha. Da må vi ha et transportsystem som fungerer. Da må transporten langs vei, bane og sjø fungere på en ordentlig måte» Blant jernbanetilhengere i hele landsdelen var håpet på nytt tent, og nå venter vi alle i spenning på utredninga.

Hva tenker Gudmundsen, Bjerke, Skandfer og Wilsgård nå, etter at deres egen samferdselsminister allerede har avlyst bygginga av jernbane i iTromsø? Der svarer Jon Georg Dale på spørsmålet om det er aktuelt å bygge jernbane:

«− Nei. Og det tror vel neppe det kommer som en overraskelse på folk. Jeg mener at vi istedenfor å forlenge jernbanen må koble godstrafikken videre til havs, slik at vi får færre vogntog på veiene.»

Tenker de som alle oss andre, at dette er skandaløst, at hele poenget med en utredning er å finne ut av om det er grunnlag for jernbane eller ei? Eller var dette rett og slett en valgbløff? En måte regjeringen kunne fremstå populære i en viktig nordnorsk sak, men som den i virkeligheten aldri ville gjennomført?

Vi vet ikke, for de har ikke sagt et ord nå som samferdselsministeren har uttalt seg. Og det er ministerens egen etat som utreder. Det kan være verdt å spørre om statsråden her har vært i kontakt med underliggende etater og «bestilt» et resultat av utredninga som vil føre til et nei?

Dette skjer samtidig som transportbehovet i nord øker kraftig, og vi ser konsekvensene av at all denne godstrafikken på trafikkuhell, vegslitasje, CO2-utslipp og sosial dumping.

Aldri har vel behovet for jernbane i nord vært større enn nå.

  • Det er en stor vekst i behovet for rask transport av sjømat av alle slag – og det er et behov for at denne frakta skjer uten store CO2-utslipp.

  • Det er et stort behov for å binde sammen regionene rundt Tromsø

  • Det er et stort behov for et alternativ til fly – både av miljøgrunner og av beredskapsgrunner.

  • Reiselivsnæringa er i sterk vekst, europeiske turister er i flertall og trenger en miljøvennlig måte å komme seg til Tromsø og hele området rundt.

  • Sterk konkurranse fra utenlandske vogntog setter lønnsvilkår og sikkerhet i spill. Det trengs et alternativ.

Jernbanen er svaret på alle disse utfordringene. En jernbane vil binde sammen Harstad-Narvik-Tromsø med omland og skape en sterk vekstregion i nord. Toget vil gi rask og miljøvennlig transport mellom kontinentet og Nord-Norge.

Regjeringa fastslår at transporten med vogntog langs vegene våre skal øke med 90% fram mot 2050 om ingenting drastisk blir gjort. Det betyr altså nesten ei dobling av antall vogntog når vi ser på landet som helhet. Med den veksten vi ser i sjømatnæringa og generelt i økonomien i Nord-Norge er dte ikke urimelig å tenke seg aat veksten blir større her. Forestill deg vinterens veger med dobbelt så mange vogntog.

Dessverre er altfor mange av disse trailerene for dårlig skodd, for mange er kjørt at lavtlønte sjåfører som ikke kjenner norsk vinterføre og er hardt pressa av eierene for å holde kjøretidene. Det skaper farlige situasjoner.

På Stortinget har SV kommet med en rekke forslag som kan bedre situasjonen på kort sikt. Ett av disse forslagene er å innføre et tranportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge. Det vil gjøre det mulig å få kontroll med mye av den trafikken som er farlig og som presser ned lønns og arbeidsvilkår i bransjen. Dessverre stemte regjeringspartiene ned dette og andre forslag for å gjøre forholdene bedre på vegene og overføre mer gods til bane og båt.

Likevel - den langsiktige løsninga er å få utvida jernbanen nordover. Oppstarten bør komme i neste Nasjonal transportplan.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse