Annonse

Jernbanevalget 2017

For første gang på lenge diskuterer vi heftig og engasjert Nord-Norgebanen/Tromsbanen. I mange år var jernbane i nord et ikke-tema i det offentlige ordskiftet,  bare enkelte lokal- og fylkespolitikere jobbet iherdig for å sette saken på dagsorden. I Tromskomiteen for jernbane merker vi tydelig et stemningsskifte nå.        

Det var en gledens dag da Stortinget i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) vedtok at: ”Samferdselsdepartementet vil be Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning Fauske – Tromsø, samt en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.” i løpet av sommeren har både politikere, journalister og andre engasjerte folk tatt til orde med krav om jernbaneforlengelse nordover. Man etterspør en nordområdesatsing som inneholder en rask, trafikksikker og miljøvennlig transportåre.

Tromskomiteen for jernbane har kjempet for jernbane i nord i 40 år. Den siste skikkelige utredningen kom i 1992. Den var nokså positiv, og siden da har det kommet til ytterligere argumenter. Kjempesuksessen med godstransport på skinner mellom Narvik og Oslo via Sverige og den store veksten i eksporten av fisk og andre marine produkter må nevnes. Noen tror på en femdobling av eksporten av marine produkter i de neste tiårene. Det er imidlertid ingen som etterspør en tilsvarende stor økning i trailertrafikken langs vegene.

En ny utredning av Nord-Norgebanen er altså vedtatt av Stortinget i NTP for 2018-2029. Det er vi svært glade for. Men vi vil komme med to krav. Den nye utredningen må være grundig. Og den må komme tidlig i NTP-perioden. Av naturlige grunner er det en langvarig prosess med planlegging og utbygging av en ny jernbanestrekning, så den nye utredningen må komme raskt. Det er helt nødvendig for å få den nordområdesatsingen alle ønsker og arbeider for. Vi anmoder dessuten alle stortingskandidater fra Troms om å tilkjennegi hvordan partiene de representerer stiller seg til disse kravene. Høstens valg er et jernbanevalg! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse