Annonse

Jernbanevalget 2017

For første gang på lenge diskuterer vi heftig og engasjert Nord-Norgebanen/Tromsbanen. I mange år var jernbane i nord et ikke-tema i det offentlige ordskiftet,  bare enkelte lokal- og fylkespolitikere jobbet iherdig for å sette saken på dagsorden. I Tromskomiteen for jernbane merker vi tydelig et stemningsskifte nå.        

Det var en gledens dag da Stortinget i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) vedtok at: ”Samferdselsdepartementet vil be Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning Fauske – Tromsø, samt en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.” i løpet av sommeren har både politikere, journalister og andre engasjerte folk tatt til orde med krav om jernbaneforlengelse nordover. Man etterspør en nordområdesatsing som inneholder en rask, trafikksikker og miljøvennlig transportåre.

Tromskomiteen for jernbane har kjempet for jernbane i nord i 40 år. Den siste skikkelige utredningen kom i 1992. Den var nokså positiv, og siden da har det kommet til ytterligere argumenter. Kjempesuksessen med godstransport på skinner mellom Narvik og Oslo via Sverige og den store veksten i eksporten av fisk og andre marine produkter må nevnes. Noen tror på en femdobling av eksporten av marine produkter i de neste tiårene. Det er imidlertid ingen som etterspør en tilsvarende stor økning i trailertrafikken langs vegene.

En ny utredning av Nord-Norgebanen er altså vedtatt av Stortinget i NTP for 2018-2029. Det er vi svært glade for. Men vi vil komme med to krav. Den nye utredningen må være grundig. Og den må komme tidlig i NTP-perioden. Av naturlige grunner er det en langvarig prosess med planlegging og utbygging av en ny jernbanestrekning, så den nye utredningen må komme raskt. Det er helt nødvendig for å få den nordområdesatsingen alle ønsker og arbeider for. Vi anmoder dessuten alle stortingskandidater fra Troms om å tilkjennegi hvordan partiene de representerer stiller seg til disse kravene. Høstens valg er et jernbanevalg! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse