Vi må innse at vi kan ikke la alt stå urørt hvis vi skal kunne redde vår egen sivilisasjon, artsmangfoldet og økosystemene, skriver Kristoffer Rypdal. Bildet er fra den offisielle åpninga av Fakken vindpark på Vannøya i 2012. Foto: Ole Åsheim

Jo, det er nødvendig med vindkraft i nord!

Ved å protestere på enhver planlagt utbygging og blinke ut vindkraft som den verste naturødeleggelse som tenkes kan, så undergraver de mest fundamentalistiske naturvernerne sin egen troverdighet.

Naturvernforbundet i Troms og organisasjonen La Naturen Leve har et innlegg på nordnorskdebatt.no 28. mai med tittel “Unødvendig med vindkraft i nord!”

Hva som er nødvendig avhenger av perspektivet man har, hvor vidt man evner å se - geografisk og i tid. Norge er stort sett sjølforsynt med kraft i dag. Vi kan ha perioder med kraftunderskudd, men da kan vi importere kraft gjennom kablene som  artikkelforfatterne fomodentlig er motstandere av. Men uten reduksjon av CO2-utslippene til tilnærmet null på global basis i  løpet av første halvdel av dette århundret, vil vi se tre til fire graders temperaturstigning på nordkalotten. Dette vil bety den endelige slutten på reindrifta i løpet av et par tiår. Det er altså ikke vindkraftutbygging som er  den store trusselen mot reindriftsnæringa, det er klimaendringene. 

For å få ned utslippene må vi gjennomføre en fullstendig elektrifisering av transport og industri. Dette vil kreve at kraftproduksjonen må økes kraftig i hele verden, og den må være fornybar. Dette gjelder også Norge. Hvis landet vårt, og ikke minst Nord-Norge, skal ha noe å leve av etter oljen, så trenger vi en betydelig utbygging av kraftkrevende industri og omlegging til utslippsfri transport. Personbilparken må gjøres fullstendig elektrisk, jernbanenettet må bygges ut, skipsfart og tungtransport må bruke kjemiske energibærere som er netto utslippsfri og som produseres ved hjelp av elektrisk kraft. Vannkraftressursene er nesten uttømt i Norge, og bortsett fra en beskjeden økning i småkraft, vil nye utbygginger representere mye alvorligere naturinngrep enn vindkraften kan forårsake. 

I motsetning til hva enkelte i kommentarfeltene hevder, så er landbasert vindkraft i dag lønnsom og klarer seg uten subsidier (i motsetning til oljenæringa gjennom leterefusjonsordningen). Denne lønnsomheten vil bare bedre seg i årene framover. Å bruke som argument mot vindkraft at investorer tjener penger på den er  selvmotsigende. I går var argumentet mot vindkraften at den ikke var lønnsom, i dag at den er det. Alle argumenter kan åpenbart brukes hvis de tjener formålet.

At utlendinger investerer og ikke nordmenn, er ikke utlendingenes skyld. Vi har verdens største investeringsfond, som vi heller bruker til å investere i utlandet enn i norsk infrastruktur. Skal vi få til den omstillingen som de aller fleste skjønner er nødvendig, så må vi snu investeringene fra fossil infrastruktur til fornybar. Da nytter det ikke å rynke på nesen av tyske pensjonsfond. De lukter ikke verre enn mange norske investorer. Snarere tvert i mot.

Naturvernere med brukbart gangsyn bør fokusere på å identifisere særdeles verdifulle naturområder for varig vern. Dette er alle interessert i, også politikere, utbyggere og investorer. Ingen ønsker å bli identifisert med unødig rasering av naturmiljø.  De aller fleste ønsker å bevare mest mulig av uberørt natur, men vi må innse at vi kan ikke la alt stå urørt hvis vi skal kunne redde vår egen sivilisasjon, artsmangfoldet og økosystemene. Fornuftig dialog og balanserte avveininger er det som skal til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse