Annonse
Jeg er tydelig på at UNNs universitetssykehusfunksjon ikke skal svekkes. Jeg er også tydelig på at ved en eventuell etablering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, skal ikke UNN bygges ned. Jeg mener faktisk at med et PCI-tilbud i Bodø vil hele det kardiologiske fagmiljøet i landsdelen styrkes, skriver Helse Nord-sjef Lars Vorland. Foto: Dagens Medisin

Jo, Skjalg Fjellheim, vi har regnet på PCI-økonomien

… men du ønsker tydeligvis ikke å undersøke fakta før du mener noe.

Jeg er sikker på at vi sammen vil finne løsninger på de økonomiske spørsmålene. Det som er synd, er at feilinformasjon får spre seg, og at journalister som har som oppgave å hente inn informasjon fra flere kilder her har sviktet sin oppgave.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, kommer i en kommentarartikkel med følgende kraftsalve i PCI-debatten:

«Det er i dag umulig å tallfeste prisen, men det vil være flere titalls millioner kroner hvert eneste år. 50, 60, 70 millioner? Det vet ingen så lenge det ikke er utredet.»

Hadde Fjellheim og Nordlys øvrige journalister kontaktet Helse Nord RHF ville de fått svar. Vi har utredet. Og vi har tallfestet. Dessverre får Nordlys’ énkildejournalistikk og lemfeldige omgang med fakta spre seg til andre debattinnlegg og kommentarer.

Helse Nord RHFs økonomiske analyse, som er vedlagt styresaken og har vært tilgjengelig siden januar 2017, har beregnet hva det vil koste å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Både som dagtilbud, slik jeg foreslår i styresaken, og som et døgntilbud, hvis en evaluering innen fem år viser at det er ønskelig.

Det vil for foretaksgruppen Helse Nord koste følgende:

  • Et dagtilbud vil koste om lag 14 millioner kroner i økte driftskostnader per år.
  • Det er behov for å investere ca. 17 millioner kroner i utstyr, programvare og å tilpasse lokaler.
  • Døgndrift vil øke driftskostnadene til ca. 20 millioner kroner per år. 

Vi har tatt med så mye vi per nå evner å forutse: flere stillinger og reisekostnader til helsepersonell på UNN, investeringer, pasientreiser, mindre bruk av luftambulanse med mer. En økonomisk analyse som beregner konsekvenser for fremtiden er beheftet med usikkerhet. Endringer i premissene vil gi andre svar. For å unngå å påføre oss uforutsette kostnader etter en eventuell etablering, er kostnaden «rundet opp» og inntektene forsiktig beregnet. Dersom vi lykkes med å utvikle dette tilbudet gjennom samarbeid til pasientens beste, vil sannsynligvis endelige kostnader bli lavere enn beregnet.

Ovenfor har jeg altså gjengitt kostnadene for foretaksgruppen. Endringen i oppgaver vil få økonomiske konsekvenser, særlig for helseforetakene UNN og Nordlandssykehuset. Hvis UNN ikke gjør noen endringer, vil de ved et dagtilbud få ca. 17 millioner kroner i tapte inntekter. Ved et døgntilbud, uten noen endringer, vil utfordringen bli ca. 33 millioner kroner. Nordlandssykehuset vil øke sine inntekter med ca. 6 millioner kroner (dag) og 11 millioner kroner (døgn). Dette er det redegjort for i den økonomiske analysen.

Som vi også skriver i den økonomiske analysen vil det være nødvendig å vurdere tiltak for å unngå en slik uønsket omfordeling. Det at endringer i funksjonsfordeling påvirker den interne inntektsfordelingen er noe vi har lang erfaring med. Dette er verken noe nytt eller av en slik størrelsesorden at vi vil ha problemer med å håndtere det.

Jeg er tydelig på at UNNs universitetssykehusfunksjon ikke skal svekkes. Jeg er også tydelig på at ved en eventuell etablering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, skal ikke UNN bygges ned. Jeg mener faktisk at med et PCI-tilbud i Bodø vil hele det kardiologiske fagmiljøet i landsdelen styrkes.

Jeg er sikker på at vi sammen vil finne løsninger på de økonomiske spørsmålene. Det som er synd, er at feilinformasjon får spre seg, og at journalister som har som oppgave å hente inn informasjon fra flere kilder her har sviktet sin oppgave.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse