Annonse
Fødende kvinner trenger jordmor i ambulansen. Dette er ikke et spørsmål om økonomi. Det er et moralsk spørsmål, skriver Rødt-politikerne i Målselv. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Jordmortjenesten må opprettholdes og styrkes

Hva er viktigere enn at mor og barn skal være trygge under fødsel? Må noen dø før de som bestemmer forstår alvoret?

Målselv kommune har vedtatt å legge ned tilbudet om at gravide skal ha en jordmor med i ambulansen. Dette til tross for protester fra bekymrede innbyggere og advarsler fra fagpersoner. Fra å ha jordmor tilgjengelig hele døgnet, vil fødende kvinner i Målselv få jordmorhjelp kun i kontortid noen dager i uka.

Rødt Målselv vil opprettholde og styrke følgetjenesten. Vi mener at det er uansvarlig å gamble med sikkerheten til mødre og barn! På grunn av vår geografiske beliggenhet er denne tjenesten helt nødvendig. Selv om nærmeste fødestue ligger på Finnsnes må mange fødende sendes til UNN i Tromsø, som kan være en over to timers lang kjøretur fra Målselv.

Risikofødende er en økende gruppe. Det kan oppstå komplikasjoner under fødsel, slik som at barnet får navlestrengen rundt halsen eller prematur fødsel. Ambulansepersonell er ikke fagpersoner på fødsel, og uten jordmødrenes kompetanse kan det få fatale konsekvenser. Jordmødrenes fagkunnskaper redder liv, skaper trygghet for de gravide og avlaster ambulansen. Uten dem kan ambulanseberedskapen svekkes ved at kvinner i mange tilfeller blir kjørt til fødested når de ikke er i fødsel. I tillegg blir det oftere kjøring med blålysene på, noe som gir økt risiko for ulykker.

Nedleggelse av følgetjenesten vil gjøre det mindre attraktivt å bosette seg i Målselv. Skal vi ha en kommune av levende lokalsamfunn, så må vi tilby innbyggerne gode helsetilbud. Tjenesten har vært delt mellom Målselv og Bardu kommune, hvor jordmødrene har hatt vakt annenhver uke. Så kuttene går også ut over fødende kvinner i Bardu.

AP og Høyre fikk vedtatt et budsjett med betydelige nedskjæringer i helse og omsorg. Ett av tiltakene var kutt i følgetjenesten. Nedbygginga av velferden framstilles som ei «normalisering». Målselv kan ikke ha følgetjeneste – fordi noen andre kommuner ikke har det! Dette har også et annet navn, det er det som på engelsk kalles «race to the bottom». De gamle samfunnsbyggerne som bygde opp disse tjenestene og som stein for stein organiserte velferdssamfunnet vi er stolt av, hva hadde de sagt om at Målselv Arbeiderparti bruker slegga og kaller det for normalisering? Det er ei skam.

Regjeringa legger dessverre opp til nedskjæringer i velferdstjenestene. Problemene skal løses gjennom mer privatisering, konkurranseutsetting og innføring av markedsmekanismer i offentlig sektor. Sykehjem, skoler og andre offentlige tjenester blir sett på som fabrikker som skal produsere billigst mulig. Dette er et dårlig utgangspunkt for å skape gode lokalsamfunn. Folk i Målselv er ikke tjent med nedbygging av velferden og ytterligere sentralisering av makt og kapital. Rødt vil snu denne trenden, og heller satse på de effektive og gode fellesskapsløsningene. I et ekte demokrati er det menneskene som bestemmer over økonomien, og ikke motsatt.

Politikere og administrasjon bruker et tåkeleggende økonomisk språk når de skal forklare hvorfor de skjærer ned på velferden, mens de har penger til mye annet. Fødende kvinner trenger jordmor i ambulansen. Dette er ikke et spørsmål om økonomi. Det er et moralsk spørsmål, og en særdeles dårlig prioritering som setter menneskeliv i fare. Hva er viktigere enn at mor og barn skal være trygge under fødsel? Må noen dø før de som bestemmer forstår alvoret?

Rødt Målselv skal være beinharde på å prioritere velferdsordningene. Vi vil jobbe for å styrke bemanninga på gulvet i helsevesenet, skoler og barnehager. De grunnleggende helsetjenestene er en menneskerett! Derfor vil vi bevare og styrke jordmortjenesten.

Mats Ivan Larsen, Berit Nymo, Tore J. Haugen, Øyvind Tollefsen og May Tove Pryneid i Rødt Målselv

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse