De fleste finner det rimelig at vi betaler for rensing og oppsamling av det vi gjør fra oss. Til sammen betaler oppdrettsnæringa 0,- kroner for sine utslipp i Norge. I tillegg kommer det faktum at eiendomsskatten/arealavgiften som selskapene betaler, er for symbolsk å regne, skriver John Gustavsen. Foto: NTB Scanpix

Jubel og søppel

Mot årets slutt er det feststemning i oppdrettsnæringa. Blant kystfiskere er det motsatt. Hvem betaler regninga for forsøplinga av fjordene?

Det som en gang var frodige fiskerikommuner, er i ferd med å ende opp med sydende søppeldynger, usynlige under havoverflata.

Sjømatnæringa vil for 2016 sette ny omsetningsrekord, 90 milliarder kroner. Oppdrett av laks og ørret vil stå for om lag 2/3 av dette, og utsiktene til ny vekst er formidable. Men stopp; hva er det som skjuler seg bak disse tallene?

Norske myndigheter har lagt opp til en fem-seks dobling av lakse- og ørretproduksjonen. Norge trenger etter nedgangen i olje- og gassbransjen nye inntekter. Men skal disse framskaffes av skadelig virksomhet?  Tidligere i år ble det bråk da Marine Harvest ville besette lokaliteten Spildra i Kvænangen. Til slutt stoppet fylkesmannen framstøtet. Tidsskriftet Ottar 4-2016 skreiv om konflikten mellom fjordfiske og lakseoppdrett. Marine Harvest er som kjent verdens største oppdrettsselskap. Eier er Norges rikeste mann, John Fredriksen, ifølge Kapital “god for” 92 milliarder kroner, men skatteflyktning til Kypros. Konserndirektøren heter Marit Solberg (61), og hun er storesøster til landets statsminister. Snakker de mye om oppdrett?

Ottar kunne med Gunnar Grytås som forfatter fortelle at Marine Harvest i 2015 la igjen en eiendomskatt i Kvænangen på 24.150 kroner hvilket er på nivå med hva en minstepensjonist betalte i skatt. Når fiskere, forskere og et mindretall av politikere protesterte mot framstøtet mot Spildra, hadde det med utslippene fra lakselokalitetene å gjøre, bl.a. avføring fra de innesperrede skapningene. Hvor mye Marine Harvest har tjent på operasjonene i kommunen, har vært vanskelig å få vite. Men det dreier seg garantert om milliardbeløp i selskapets tid.

Mattilsynet kan fortelle at det i fjor på landsbasis døde 45 millioner laks (13,6%) i merdene (Sysla.no) I år døde 5,7 millioner bare i september, og NB: dette er hva som blir innrapportert. Blir skapningene bare dumpet i havet? Slippes syk og døende fisk bare ut? Blir massene fraktet vekk?  

Husstandene i Kvænangen betaler som alle andre i Norge renovasjonsavgift, for avfall og avløp, vann og feiing. Mange av landets kommuner krever også eiendomsskatt. Med Smarte penger.no som kilde betalte husstandene i Kvænangen 17.549 kroner i renovasjonsavgift, vel 12.000 for avfall og avløp. En gjennomgang av hva landets 428 kommuner krever inn, viser at det er grisgrente kommuner som betaler mest for avfallet. Mange er kystkommuner med langt svakere økonomi enn byene. I Karlsøy hvor en nå frykter to nye oppdrettslokaliteter, er renovasjonsutgiften 11.089 kroner og eiendomskatten blant de høgste i landet, 7.800 kroner pr. husstand.

Ottar fortalte oss ikke at Marine Harvest slipper unna med renovasjonsavgift. Laksenæringa i Norge består av om lag 130 bedrifter og 1100 konsesjoner med til sammen 4000 merder. Standardkonsesjonen er på 12.000 kubikkmeter og hver konsesjon kan ha 780 tonn fisk stående, i Troms og Finnmark 900 tonn. Til sammen står det ca. 400 millioner laks og ørret i merdene langs kysten. Leseren kan more seg med å regne ut hvor mye det samlede volum skiter i havet. Hvor blir det av møkka? Vi er 5,3 millioner mennesker i Norge. De fleste finner det rimelig at vi betaler for rensing og oppsamling av det vi gjør fra oss. Til sammen betaler oppdrettsnæringa 0,- kroner for sine utslipp i Norge. I tillegg kommer det faktum at eiendomsskatten/arealavgiften som selskapene betaler, er for symbolsk å regne.

Kystkommunene sitter tilbake med minimale inntekter; i Nordkapp har Grieg Seafood to lokaliteter med en omsetning på ca. 340 millioner kroner i 2015, men arealavgiften er under 100 000 kroner. Lokale fiskere hevder at Lafjorden, kjent som en utmerket fiskefjord, er ødelagt, men selskapet påstår at den er frisk siden de flytter på merdene. På Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge 2015, var selskapets fem eiere fra Grieg-familien inne med samlet formue på 5,9 milliarder kroner. Jubel i Bergen, fortvilelse blant fiskere i Nordkapp.

Det som en gang var frodige fiskerikommuner, er i ferd med å ende opp med sydende søppeldynger, usynlige under havoverflata. Bilder fra dykkere og filmfolk som har vært ved og under merdene, viser en dramatisk forsøpling. På YouTube ligger en film, Fish Farming, som kan minne om en krigsreportasje med døende skapninger. Det er ikke bare foto av lidende laks, oppspist av lus til beinet, som er alarmerende. Tenk om vi kjente stanken! Professor Are Nylund har i Ottar en gjennomgang av ulike laksesykdommer (virus, bakterier og parasitter) som viser behovet for forebygging av kystøkologien og behandling av skadene der det ikke alt er for seint.

Laksen som stanger i merdene, er rammet av varierte lidelser, lusangrep, katarakt, deformert skjelett, tarmlidelser, hjerteskader o.s.v. Hadde den kunne tale eller gråte, ville det ha hjulpet normalt empatiske mennesker til å forstå farene. Men Nylund slapp laksen ut av fangenskapet, fordi “manglende kunnskap ikke skal brukes som begrunnelse for å unnlate å treffe tiltak”.

Da er tida inne til å punge ut for forsøplinga langs norskekysten. De 1500 som nå støtter ullsfjordfiskerne, har  forstått alvoret. Kostnaden skal verken kystfolket eller kommenda generasjoner svare for. Så - politikere…?

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse