Annonse
SAMISK SYMBOL: Juhu-Niillas goahti, den samiske gammen på UiTs campus i Brevika. Foto: Privat

Juhu-Niillas goahti – et villet forfall?

Uverdig, skriver Lill Tove Fredriksen om universitetets behandling av den samiske gammen på campus i Breivika.

Det er uverdig at en slik neglisjering og mangel på vedlikehold blir knyttet til vår første professor i samisk språk ved UiT.

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet Anne Husebekk, ønsker den 15. august i avisa Nordlys nye studenter velkommen i kronikken ”5000 nye møter”. Dette er en gledelig start på det nye studiesemesteret, også for våre nye samiske studenter. UiT har jo det nasjonale ansvaret for samiske og urfolksstudier. En annen fin måte å ønske nye studenter velkommen på, ville være å synliggjøre dette ved å ta i bruk universitetets eneste samiske bygg, gamma Juhu-Niilas goahti, i større grad enn det UiT gjør i dag. Egne bygninger som synliggjør og gir uttrykk for verdsetting av urfolkskultur finnes også ved andre universiteter i verden, som Marae på New Zeeland og Long House i British Colombia, Kanada.

Gamma på UiTs campus bærer navnet til universitetets første professor i samisk språk, avdøde Nils Jernsletten. Juhu-Niillas goahti har dessverre forfalt over flere år. Utvendig vedlikehold av gamma er nesten fraværende, likeledes det innvendige. Det er nå i august også oppdaget sopp inne i gamma. Gjentatte henvendelser til teknisk avdeling virker ikke å føre fram. Vedlikehold av gamma synes ikke å bli prioritert over universitetets budjett. Dette er merkelig, med tanke på at den er en del av bygningsmassen ved UiT som viser at UiT er i et samisk område, og skal være et universitet med samisk innhold og ivareta et urfolksperspektiv. På et møte i fjor den 26. august i UiTs samiske kulturbygg Árdna, med rektor tilstede, ble det lovet at gamma skal settes i stand. Etter sigende hadde UiT kompetanse til det, ble det forsikret om både fra seksjonsleder Øistein Hanssen og avdelingsdirektør Erland Loso ved teknisk avdeling.

Hva er blitt gjort siden den gang? Det ble gjort noen små utbedringer innvendig, men i og med at det er kommet sopp inne, er det tydelig at det langt fra er tilstrekkelig. Gamma i den stand den er nå, er ikke presentabel verken som et samisk symbol på campus eller til vanlig bruk. Juhu-Niillas goahti ville vært et flott sted å invitere nye studenter til kaffe og en prat. UiT tilbyr også en master i Urfolksstudier som starter opp hver høst, og det burde være naturlig å vise dem at universitetets samiske bygning er viktig og at den blir tatt vare på. Mange av disse studentene reiser ut til ulike steder i verden etter endte studier, og fungerer som ambassadører for UiT.

Det er uverdig at en slik neglisjering og mangel på vedlikehold blir knyttet til vår første professor i samisk språk ved UiT. Universitetet burde sette sin ære i å holde sitt eneste samiske bygg i god stand. Den burde være et representativt sted man kan bruke og hvor det er godt å komme. På den måten kunne man gjøre det samiske synlig på en ordentlig måte. For all del, det er hyggelig med fine ord i festtaler og hver gang et eller annet arrangement åpnes, men det så stusselig hvis det bare blir med det.

Den første studentuka er over for denne gang. Et ønske måtte være at UiT neste høst kan ønske nye studenter og ansatte velkommen med Juhu-Niillas goahti i verdig stand! Da hadde det ikke framstått som om gamma er utsatt for et villet forfall.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse