Fra styremøtet i Helse Nord onsdag 19. desember, der Lars Vorland varslet sin avgang som direktør. Foto: Avisa Nordland.

To juleønsker for Nord-Norge

Ønske 1: Helse Nord

Helse-Nord skal få ny administrerende direktør i 2019. Den som ansettes i denne viktige stillingen må ha en rekke viktige egenskaper og erfaringer. Vedkommende må i kunne ivareta mange hensyn for å gi folk i de tre nordligste fylker et likeverdig helsetilbud som den sørnorske befolkningen. Fredagens leder (21.12.2018) i Nordlys oppsummer på en veldig god måte mange gode krav til et nytt styre og en ny direktør. Ansettelsesutvalget med styreleder Renate Larsen i spissen må legge avgjørende vekt på om den nye direktøren vil kunne styrke universitetsklinikken for de nordligste fylkene . Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har en avgjørende rolle på toppen av en nordnorsk behandlingskjede.

Ønske 2: Sparebank 1 Nord-Norge

Banken skal tilsette ny administrerende direktør i 2019. Den som ansettes i denne stillingen må ha en rekke viktige egenskaper og erfaringer. Nord-Norge er inne i en spennende utvikling med stor og gledelig vekst i privat næringsliv. Noe handler om å høste lavthengende frukter med liten og kjent risiko. Der viser det seg ofte at det er investeringskapital å hente i og for Nord-Norge.

Forskningsmiljøene i Tromsøregionen skaper investeringsobjekter som har et stort inntjeningspotensiale, men de har ofte et lengre tidsperspektiv og større risiko enn de tradisjonelle. Det er under etablering i Norge nå et femte såkornfond som med stor sannsynlighet havner i Sør-Norge der sparebankene har gått foran med privat kapital .

For at vi skal få det sjette og siste til Nord-Norge i løpet av 2019 må den nye sjefen i Sparebank 1 Nord-Norge skifte gir i forhold til den avtroppende sjef. Banken må satse på det nye næringslivet som vi ser konturene av. Den nye sjefen må gå foran, som banksjefer i resten av landet gjør, ved å investere i et nytt såkornfond . Da kommer andre investorer etter slik som i resten av landet . Det er snakk om store summer med oppstartkapital til nystartede bedrifter. Slik kapital er i dag mangelvare i vår landsdel.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse