Annonse
Velkomstmøte i Auditorium 3 på 1. avdeling jus ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: UiT/Trude Haugseth Moe.

Det juridiske fakultetet som merkevare

Det juridiske fakultetet er møysommelig bygget som den nordnorske juristutdanning. Nå er det fare for at mye av arbeidet med å bygge opp fakultetet som merkevare vil bli skuslet bort gjennom omorganiseringer som ikke fremstår som godt gjennomtenkte.

Hvis vi endrer status til institutt, vil mange ungdommer kunne tro at utdanning hos oss er et blindspor. Vi er bekymret for at juridiske arbeidsgivere vil forholde seg spørrende til en utdanning fra et juridisk institutt.

Vi arbeider ved Det juridiske fakultet, og er bekymret for en omorganisering av Uit Norges arktiske universitet som kan innebære at vi mister status som eget fakultet.

Her vil vi ta opp en side av denne bekymringen, nemlig hva det betyr på miste navnet vårt, Det juridiske fakultet.  Tittelen er svært viktig når det gjelder å rekruttere ansatte og studenter.

En premiss her er at all utdanning i Norge som munner ut i mastergrad i jus, noe som er en nødvendig kvalifikasjon i de fleste sammenhenger, gjøres ved juridiske fakulteter.

Gjennom hele fakultetets historie har rekruttering av kvalifiserte lærere vært vanskelig. Godt kvalifiserte jurister får godt betalt i andre jobber og vi har dessuten sterk konkurranse fra de andre juridiske lærestedene. Det at vi er et juridisk fakultet gir status, og gjør det mer attraktivt å jobbe hos oss enn om vi var et institutt. Det trenger vi sårt.

Studenter har vi aldri hatt problemer med å rekruttere. Likevel driver vi rekrutteringsarbeid for å få flere og bedre søkere. I denne sammenhengen tror jeg at tittelen som fakultet er ekstremt viktig, igjen fordi full juridisk utdanning i Norge bare skjer ved juridiske fakulteter. Trivselsundersøkelser blant landets jusstudenter har over flere år vist at jusstudentene i Tromsø er de som trives best i hele landet.

Ved en rekke institutter i Norge gis det bachelorutdanning i jus. De aller fleste som tar denne utdanningen ønsker full kompetanse som jurist, men erfarer at den veien er stengt. Dette sprer seg selvsagt i miljøet og mange velger å forbedre karakterene fra videregående skole framfor å ta bachelorgrad i jus. Hvis vi endrer status til institutt, vil mange ungdommer kunne tro at utdanning hos oss er et blindspor. Vi er bekymret for at juridiske arbeidsgivere vil forholde seg spørrende til en utdanning fra et juridisk institutt.

Det juridiske fakultet i Tromsø er god markedsføring for oss og god markedsføring for hele universitetet. Bevar det!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse