Annonse
Programleder Fredrik Solvang  ødela i kjent stil ethvert forsøk fra deltakerne på å fullføre resonnement som kunne opplyse saken, skriver Kristoffer Rypdal om kraftkabeldebatten i NRK. (Skjermfoto fra NRK Debatten)

Kabeldebatt med liten informasjonsverdi

Hongset er frosset fast i et øyeblikksbilde av det Europeiske kraftmarkedet og til sine egne visjoner om et Norge på stedet hvil i det grønne skiftet

Torsdagens ”Debatten” på NRK om kraftkabelen NorthConnect ble en lite informativ forestilling, der programleder Fredrik Solvang  i kjent stil ødela ethvert forsøk fra deltakerne å fullføre resonnement som kunne opplyse saken. Stridens kjerne, kabelens samfunnsøkonomiske lønnsomhet og klimaeffekten av den, druknet i partipolitisk krangel utløst av den siste regjeringskrisen, mens fagfolkene, direktørene i NVE og Agder Energi, aldri fikk anledning til å legge fram kunnskapsgrunnlaget på en fullstendig og balansert måte. NVE-direktør Kjetil Lund ble nærmest idiotforklart av Solvang fordi han ikke ville uttale seg bastant om klimaeffekten av kabelen, og konsernsjef Steffen Syvertsen fikk aldri redegjort for de påståtte grundige analysene som tilsier at klimaeffektene vil være en utslippsreduksjon på to millioner tonn per år. For eksempel at dette er analyser utført  av britiske myndigheter.

I stedet ble han presset av Solvang til å skulle kommentere på  noen få sekunder et overforenklet resonnement fra rådgiver for anti-vindkraftorganisasjonen Motvind, Hogne Hongset, som for øvrig har en fortid som rådgiver for Statoil. Hongsets argumenter er forførende, og krever litt mer plass en det den aggressive programlederen var villig til å gi, så la meg imøtegå dem her.

Hongset framførte to synspunkt i debatten. Det ene var at kabelen ville bidra til en prisstigning på kraft i Norge som ville gjøre vindkraft her lønnsomt uten subsidier, og derfor ville bidra til akselerert utbygging av landbasert vindkraft i norsk natur. Det andre var at to millioner tonn reduserte utslipp i Storbritannia ville bli fulgt av fire millioner tonn økte utslipp på kontinentet, fordi Norges krafteksport til kontinentet, der kraftmiksen er skitnere enn i Storbritannia, vil bli redusert ved bygging av kabelen.

Ingen har bestridt NVEs estimat som sier at NorthConnect kan bidra til en prisstigning på 1-3 øre per kWh for norske strømkunder. Det er helt usannsynlig av en så marginal prisøkning  vil ha noen vesentlig betydning for investeringsviljen i norsk vindkraft. Det er trenden mot stadig lavere kapitalkostnader i vindkraftindustrien som har betydning i denne sammenhengen, og den er upåvirket av kabelutbygging. Derimot vil økt vindkraftproduksjon i seg sjøl skape et kraftoverskudd som vil senke prisene. Ikke minst gjelder dette vindkraftutbygging i Skottland, der ett av de største prosjektene er Equinors kjempesatsing på flytende vindmøller. Derfor er redselen for varig økte strømpriser på grunn av denne kabelen grunnløs.

Men både britisk og norsk kraftmarked trenger balansekraft hvis en større del av etterspørselen skal dekkes gjennom variabel vindkraft og solenergi. Det er her NorthConnect kan spille en avgjørende rolle. Hvis man er generell motstander av variabel fornybar kraft, det være seg solkraft, landbasert eller havbasert vindkraft, så er det logisk å være mot denne kraftkabelen. Men uten utbygging av slik kraft i hele Europa er det vanskelig å se for seg at vi skal kunne fase ut bruken av fossilt brensel i et tempo som er i nærheten av det som trengs for å nå klimamålene.

Dette bringer oss over til Hongsets resonnement om økte globale utslipp på grunn av at kabelen skaper redusert eksport av norsk fornybar kraft til kontinentet. En kuriositet er at dette innebærer at Hongset anerkjenner at  norsk krafteksport reduserer utslipp på kontinentet, som er nye toner fra den leiren. Hovedsvakheten er imidlertid at Hongset er frosset fast i et øyeblikksbilde av det Europeiske kraftmarkedet og til sine egne visjoner om et Norge på stedet hvil i det grønne skiftet. Kraftmiksen i Tyskland vil endre seg og bli mer lik den britiske. Til tross for Hongsets motstand, vil det bygges ut mer vindkraft på land og til havs i Norge og Norden, slik at Norge vil være med å redusere utslipp begge steder.

Det Hongset, og muligens også programlederen, ikke har fått helt tak på, er at kraftmarkedet er et umåtelig komplekst system som er like umulig å forutsi i detalj på lang sikt som været. Som Kjetil Lund forgjeves forsøkte å forklare, kan ingen analyser gi en pålitelig tallfesting av utslippsreduksjonene som vil følge av et enkelt tiltak som NorthConnect. Det vi kan si noe om er statistiske trender i kraftmarkedet og i utslippene som vil følge av økt satsing på fornybar energi og bygging av oversjøiske kabler. Og det er disse trendene som har betydning i klimapolitikken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse