Annonse
Vi må si vi er søkkimponert over Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsens kjennskap til folks kaffevaner og politiske ståsted, skriver artikkelforfatterne.

Kaffe-latte-drikkende miljøvernsosialister!

Rektor ved Universitetet i Tromsø (UiT) har valgt å lytte til «kaffe-latte drikkende miljøvernsosialister». Dette er påstanden Lyngenordfører Dan Håvard Johnsen, ifølge «Kyst og Fjord» nr. 2-2017.

Nå vet vi ikke hvor alvorlig det er, sånn menneskelig sett, å drikke kaffe-latte eller å være «miljøvernsosialist». Men for den gode Lyngenordføreren må denne kombinasjonen være ganske alvorlig.

Det er Akvaplan-Niva som har søkt om dispensasjon fra den regionale kystsoneplanen for å drive oppdrett ved Ullsnes like ved fergeleiet på Svendsby.  Lokaliteten er tenkt brukt til en forskningskonsesjon. Lerøy skal i følge søknaden drifte anlegget. Formålet er: «å skaffe kunnskap om hvordan fullskala havbruk påvirker en uberørt fjord over tid». UiT skulle opprinnelig delta i prosjektet sammen med blant andre Havforskningsinstituttet (HI) mens Akvaplan Niva skulle koordinere forskninga. Etter at utviklings- og bygdelag i Tromsø og Karlsøy sammen med Naturvernforbundet i et åpent brev til Rektor har oppfordret til det, har UiT valgt å trekke seg. 

Søkkimponert over ordføreren

Oldervik-, Breivik-, Jøvik-, Sjursnes-, Lakselvbukt- og Søndre Reinøy utviklingslag samt Noreidet Bygdeforening var blant underskriverne. Alle med grenser til «Ullsfjordbassenget». Vi må si vi er svært, for ikke å si søkkimponert over at Lyngenordføreren tilsynelatende kjenner til kaffevanene og politisk ståsted for nevnte bygders tillitsvalgte. Og det utenfor egen kommune.

Nå vet vi ikke hvor alvorlig det er, sånn menneskelig sett, å drikke kaffe-latte eller å være «miljøvernsosialist». Men for den gode Lyngenordføreren må denne kombinasjonen være ganske alvorlig. Han har ringt rektor ved UiT, Anne Husebekk, og fortalt henne at det er «frekt og arrogant» å trekke seg fra deres opprinnelig tiltenkte delprosjekt etter påvirkning av personer med slike vederstyggelige tilbøyeligheter. 

Stor motstand i Ullsfjorden

Når det gjelder politisk ståsted for oppdrettsmotstanderne må vi minne om at en underskriftskampanje mot oppdrett i Ullsfjordbassenget på Facebook kjapt samlet over 1600 underskrifter. Det eksisterer også en offisiell og åpen facebook-gruppe kalt: «Vi som ikke vil ha lakseoppdrett i Ullsfjorden». Gruppen har i skrivende stund 1272 medlemmer, hvorav flesteparten bor eller har røtter i fjordsystemet vårt; Ullsfjord/Sørfjord/Karlsøy. Hvis Herr Ordføreren klikker seg inn på denne gruppen vil han muligens se at her finnes medlemmer fra alle politiske partier som tydeligvis er «kaffe-latte drikkende miljøvernsosialister». Og kanskje dukker det opp kjente fjes fra Lyngen kommune også.

Knapt en fjerdedel tilhører Lyngen 

Lyngen kommune eier uheldigvis, holdt vi på å si, grovt anslått kun ¼ av strandlinjen i fjordsystemet Ullsfjord/Sørfjord. Resten hører til Tromsø og Karlsøy kommuner. Ordføreren må ikke være forferdet over at vi ikke lar oss påvirke av de syv arbeidsplassene som loves (neppe syv årsverk). Her må også gjøres fradrag for villfisk- og rekearbeidsplassene som erfaringsmessig går tapt (jf. bl.a. Brennpunkt). Det er slettes ikke greit for oss at en kommune som eier en så liten andel av fjordsystemet skal tillate forurensning og spredning av lakselus i vår fjord under dekkordet «forskning». Vi lar oss heller ikke kneble av ordførerens tendensiøse karakteristikker. 

Motstand også i Lyngen

Ordføreren uttaler seg på vegne av sine kommunefrender på Svendsby. Han sier at: «lokalbefolkningen ønsker på alle måter dette tiltaket velkommen». Våre kilder forteller at 6-7 grunneierne nær det planlagte anlegget er mot etableringen. I tillegg er flere innover Kjosen motstandere.

Brev også til Havforskningsinstituttet

Til Lyngenordførerens sannsynlige store irritasjon må vi nevne at de innledningsvis omtalte «kaffe-latte drikkende miljøvernsosialister» fra nevnte utviklingslag, har vært så freidige å skrive brev også til Havforskningsinstituttet. Brevet er også sendt Lyngen kommunes offisielle e-postadresse. Dette bør jo derfor være tilgjengelig i deres offentlige postjournal. Her stilles flere kritiske spørsmål.

I søknaden fra Akvaplan-Niva er det tilsynelatende ett oppdrettsanlegg som skal etableres. Gjemt inne i prosjektbeskrivelsen side 8 finner vi imidlertid følgende formulering: «Hvis miljøpåvirkningene tilsier at prosjektet bør avsluttes etter de 5 første årene, stoppes prosjektet. Hvis ikke, går man inn i en ny 5-års fase, hvor man også tar i bruk en ny lokalitet og drifter etter et mer “kommersielt” regime.» (Vår uthevning).

Vi har gjort oss opp en formening om hva dette betyr, men er noe usikker. Siden saken skal behandles i Lyngen kommune må jo ordføreren ha satt seg inn i dette. Da kan han vel forklare oss alle hva nevnte formulering innebærer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse