Annonse

Kaller verdiskapning, lønnsomme arbeidsplasser og 50 millioner «ingenting»

Overskudd fra driften i Norge har så langt blitt brukt til å utvikle og forbedre driften vår både i Nordland og Finnmark.

I et debattinnlegg i Nordlys 21.4.2017 trekker kommentator Tone Angell Jensen frem Steigen som eksempel på en kommune som blir brukt til fiskeoppdrett, men som ikke får noe igjen for det. 

Vi synes det er svært merkelig at Steigen og Cermaqs virksomhet i kommunen brukes som eksempel i en slik sammenheng. Når ordfører Asle Schrøder påstår at kommunen ikke sitter igjen med noe fra oppdrettsnæringen, stemmer det rett og slett ikke med virkeligheten.  

Næringen bidrar med verdiskapning og lønnsomme arbeidsplasser

Cermaq alene har godt over 100 ansatte i Steigen kommune. Både våre ansatte og Cermaq bidrar til fellesskapet gjennom skatter og avgifter. Cermaq har, sammen med flere aktører innenfor havbrukssektoren, skapt over 50 nye arbeidsplasser og gjort store investeringer i Steigen i løpet av de siste to årene. Cermaq alene har investert for over en milliard kroner i nye anlegg og utstyr i kommunen. Nå er vi i ferd med å bygge nytt lakseslakteri som kan gi ytterligere 50 nye arbeidsplasser - i Steigen kommune. I tillegg kommer lokale ringvirkninger av denne investeringen. 

I tillegg har Cermaq lagt fem av konsesjonene fra forrige konsesjonsrunde til Steigen. Som følge av dette fikk Steigen kommune tilbakeført 53,4 millioner kroner fra staten. Faktisk var Steigen den kommunen som fikk aller mest midler tilbakeført. Er det disse pengene Schrøder viser til når han sier at kommunen ikke har fått ei eneste krone?

Penger til Japan?

Jensen skriver også i sitt innlegg at ordfører Asle Schrøder og Steigen kommune er «vitne til at det meste av pengene som naturressursene til steigværingene skaper, går til Japan». 

Cermaq Group er i dag et heleid datterselskap av det japanske konsernet Mitsubishi Corporation. Våre nye eiere har helt siden oppkjøpet av Cermaq vært tydelige på at de har et langsiktig perspektiv (100-år og videre) på eierskapet i Cermaq. 

Overskudd fra driften i Norge har så langt blitt brukt til å utvikle og forbedre driften vår både i Nordland og Finnmark. Pengene som naturressursene til steigværingene skaper går først og fremst tilbake til Steigen – for å skape verdier og sikre lønnsomme arbeidsplasser. Lønnsomme arbeidsplasser er grunnlaget for velfungerende kommuner.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse