Annonse
Fiskerisektoren har behov for trygge og forutsigbare rammer, der lovlydighet lønner seg. Ved å bekjempe kriminalitet, legger vi til rette for en bærekraftig næringsutvikling og forvaltning av fiskeriressursene, i dag og for fremtiden, skriver Harald T. Nesvik. Foto: Martine Røiseland, Nærings- og fiskeridepartementet

Til kamp mot fiskerikriminalitet

Ulovlig fiske henger ofte sammen med andre typer kriminalitet. Derfor går Norge i front, og bevilger 14 millioner kroner, for å bekjempe problemet.

I Norge har ulovlig fiske vært straffbart siden 1930-tallet. I dag ser vi at ulovlig fiske ofte henger sammen med andre typer kriminalitet, som bedrageri, dokumentfalsk, skattesvik, organisert kriminalitet og menneskehandel. Dette er en global trend som strekker seg over landegrensene og påvirker kystsamfunn og næringsliv. For å bekjempe dette må vi ha globale løsninger.

Under en konferanse i København i fjor utarbeidet ni ministre en erklæring om grensekryssende organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Dette fordi vi vil sette denne kriminaliteten høyt på den internasjonale agendaen og ser behov for å adressere problemet i fellesskap. Vi mener at kriminalitet i fiskerisektoren må bekjempes på samme måte som annen kriminalitet. Til sammen 19 land har så langt sluttet seg til erklæringen, og vi ønsker flere land velkommen til å støtte dette arbeidet.

Under Our Ocean-konferansen som foregår i Oslo denne uken, ønsker Norge å fremheve en felles ambisjon om “Blue Justice” – en rettferdig og bærekraftig blå økonomi fri for kriminalitet. Vi bevilger dessuten 14 millioner kroner til initiativet.

En forutsetning for en rettferdig konkurranse i fiskeindustrien, nasjonalt og internasjonalt, er et marked som ikke tyr til ulovlige løsninger for egen fortjeneste. Dette løses best i fellesskap, med hjelp av kompetente internasjonale myndighetsorganer. 

I tillegg til å samarbeide på FN-nivå, må vi styrke det arbeidet som gjøres i hvert enkelt land både hver for oss og i samarbeid med hverandre. De organiserte kriminelle utnytter de mest sårbare blant oss, og det er derfor særlig viktig å støtte utviklingslandene i kampen mot kriminalitet. Blue Justice -initiativet er en del av regjeringens havstrategi, og til neste år arrangerer Norge – i samarbeid med FN – den første Blue Justice-konferansen.

Mitt mål er at Norge i felleskap med landene som har tilsluttet seg fiskekrimerklæringen, skal jobbe frem konkrete tiltak for å adressere kriminalitet, og at vi sammen kan gå inn i en operativ fase for å komme den blå skyggeøkonomien til livs. Jeg har gitt mitt departement i oppdrag å etablere en “Blue Justice Task Force” med eksperter fra hele verden, som skal lede dette arbeidet videre. Blant annet vil jeg at denne gruppen skal legge til rette for et styrket internasjonalt samarbeid gjennom øvelser og felles operasjoner, med et særlig fokus på å støtte utviklingslandene.

Fiskerisektoren har behov for trygge og forutsigbare rammer, der lovlydighet lønner seg. Ved å bekjempe kriminalitet, legger vi til rette for en bærekraftig næringsutvikling og forvaltning av fiskeriressursene, i dag og for fremtiden. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse