Annonse
INNRINGET OMRÅDE: Kampen om ei tom grav er blitt til en bitter strid mellom lokalbefolkningen på Sommarøy og fylkeskommunens kulturetat. Gravrøysa er tom. Det er forøvrig ikke den opprinnelige røysa som vises heller. Det er en rekonstruksjon fra arkeologenes side. Foto: Ola Solvang

Kampen om ei tom grav

Det blir uholdbart om alle søkk i bakken fra tidligere tider skal gjerdes inn og fordrive de nålevende fra områdene. På Sommarøy er frontene så tilspisset, at folk sier rett ut at dersom de finner gamle ting i jorda, graver de dem ned igjen og holder kjeft om funnet.

For at kulturminnevernet skal ha legitimitet blant folk flest, er det nødvendig å sikre at vernetiltak fremstår som logiske og fornuftige. Det gjør de ikke i Steinsvika.

Idylliske Steinsvika på Sommarøy er blitt til et omstridt område, noen kaller det rene slagmarken. Bakgrunnen er en konflikt mellom fylkeskommunens kulturetat og innbyggerne på Sommarøy, som bruker Steinsvika som rekreasjonsområde. Og midt mellom partene står Tromsø kommune, som har bidratt til å forkludre situasjonen ved å spille byråkratisk pingpong med kulturetaten.

Nå har kulturetaten banket påler ned i jorda, og innringet et nærmere 600 kvadratmeter stort område nede ved stranda, merket “automatisk freda kulturminne”. Innenfor sperringen befinner det seg et søkk i bakken og litt lenger bort en 10-20 centimeter forhøyning i marka. Det første skal være en nausttuft fra jernalderen, det andre en gravrøys.

Kommunale tabber fra tidlig 80–tall førte til at store deler av jernaldergården i Steinsvika ble rasert. De to elementene som står igjen har liten verdi fordi helheten i anlegget er ødelagt. Gravrøysa og nausttufta har dessuten blitt gravd ut og dokumentert av Tromsø Museum.

Gravrøysa er tom. Det er forøvrig ikke den opprinnelige røysa som vises heller. Det er en rekonstruksjon fra arkeologenes side. Kampen om ei tom grav er altså blitt til en bitter strid mellom lokalbefolkningen og fylkeskommunens kulturetat.

Vi har stor forståelse for at det er viktig å ta vare på kulturminner, som en del av vår historie og identitet. I området Sommarøy - Brensholmen ligger registrerte kulturminner tett som hagl. Dersom kulturminneloven og fredningsiveren gjør at alle disse områdene blir båndlagt, er det noe alvorlig galt med lovverket.

Det har vandret mennesker før oss, stort sett overalt, her på jorden. De har nødvendigvis bygd seg hus, naust og båter, eller fyrt opp bål i kokegroper. Det vil være umulig for et samfunn i utvikling, å verne alle tegn på tidligere menneskelig aktivitet. Vi er nødt til å dyrke jorda, videreforedle fisken og ha tilgang til naturområder for rekreasjon. Vi kan ikke verne alt. For at kulturminnevernet skal ha legitimitet blant folk flest, er det nødvendig å sikre at vernetiltak fremstår som logiske og fornuftige. Det gjør de ikke i Steinsvika.

Det blir uholdbart om alle søkk i bakken fra tidligere tider skal gjerdes inn og fordrive de nålevende fra områdene. På Sommarøy er frontene så tilspisset, at folk sier rett ut at dersom de finner gamle ting i jorda, graver de dem ned igjen og holder kjeft om funnet. Tilliten til kulturvernemyndighetene er sterkt svekket.

Det er på høy tid at Tromsø kommune, fylkeskommunens kulturavdeling og utviklingslaget på Sommarøy setter seg ned sammen for å bli enige om en løsning som ivaretar interessene knyttet til området i Steinsvika. Fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo sier til Nordlys at de kan tenke seg å anbefale at restriksjonene knyttet til den tomme graven og nausttuften blir hevet. Det er et godt utgangspunkt for å komme videre.

Steinsvika må ikke bli en prinsipp eller symbolsak. Vi tror at en god løsning på denne konflikten vil være viktig for å gjenreise tilliten mellom lokalbefolkningen, kulturetaten og kommunen.  

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse