F-35 er noe langt annet og mer enn tidligere tiders kampfly. Den skal nesten være usynlig på radar og bærer med seg høyteknologiske sensorer som vil kunne gi et uovertruffent situasjonsbilde og gi både land- og sjøforsvar presis informasjon. Slik skal flyet bistå med langtrekkende og presis ildstøtte uansett værforhold, ifølge forsvarsledelsen. Foto: AP

Kampen om kampflyene

Mye tyder på at F-35 vil kunne utgjøre en kraftig styrking av Forsvarets kampkraft.

Hva kan man kjøpe hvis man har litt over 70 milliarder kroner for hånden? Ganske mye. Blant annet 52 hypermoderne kampfly av typen F-35 Lightning II. Hvilket Stortinget har bestemt at vi skal kjøpe til det norske Forsvaret. Og i morgen, 2. november 2017, kan vi ta imot første forsendelse fra Luke Air Force Base i Arizona, USA. Hvis ikke det norske novemberværet slår seg fullstendig vrang denne torsdagen, lander de tre første, norske F-35-maskinene på Ørland hovedflystasjon. Da skrives det norsk, militær luftfartshistorie.

Kjøpet av F-35- flyene er selvsagt omstridt. De fremste kritikerne har hevdet at flykjøpet er en skandale. Helt siden stortingsvedtaket om kjøpet ble gjort i 2008, har det versert historier om alle feil og mangler som har dukket opp under produksjonen av disse maskinene. Feilene var så store at leveringen av kampflyene fra fabrikken til Lockheed Martin ville bli voldsomt forsinket og at flyene helt sikkert kom til å bli mye dyrere enn det Stortinget hadde lagt til grunn. Dessuten sirkulerte det en historie om testrapporter som konkluderte med at F-35 var håpløst dårlig i luftkamp, og ville gå tapende ut av nesten enhver trefning med fiendtlige fly.

I årene som har gått siden valget falt på F-35 som Forsvarets nye kampfly, det som skal erstatte F-16, har det jevnlig kommet nye «sjokkavsløringer» vedrørende produksjonen og leveringen av F-35. Så langt ser det ut til at det aller meste av dette har vært misvisende, i beste fall basert på misforståelser, i verste fall vært vaskeekte fake news. Flyene blir nå levert som avtalt og prisen for kommende produksjonsserier ser ut til å kunne gå ned, ikke opp. De siste beregningene viser en gjennomsnittlig enhetspris på 776 millioner kroner. (Det som kan endre bildet er selvsagt svingninger i dollarkursen). Tidsskriftet «Forsvarets forum» melder at prisen for et F-35 kampfly om fem år kan ha gått ned med opp til 200 millioner kroner.

En annen – og kanskje mer relevant – innvending mot flykjøpet, er at denne rekordinvesteringen, tidenes dyreste anskaffelse av forsvarsmateriell, vil binde opp så mye av forsvarsbudsjettet at det vil gå ut over de andre forsvarsgrenene, Sjøforsvaret og landforsvaret (Hæren og Heimevernet). Det vanligste svaret på denne innvendingen er at hele Forsvaret vil få et løft når alle norske F-35 er fullt ut operative, etter planen frem mot 2025. F-35 er nemlig noe langt annet og mer enn tidligere tiders kampfly. Den skal nesten være usynlig på radar og bærer med seg høyteknologiske sensorer som vil kunne gi et uovertruffent situasjonsbilde og gi både land- og sjøforsvar presis informasjon, og slik bistå med langtrekkende og presis ildstøtte uansett værforhold, ifølge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i siste nr. av Forsvarets Forum. F-35 er det Forsvaret omtaler som en strategisk kapasitet. Den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret satser dessuten på flere strategiske kapasiteter, blant annet ved kjøp av nye ubåter og anskaffelse av nye maritime overvåkningsfly, P8 Poseidon.

På tross av en del elementer i landmaktutredningen som alle er enige om er positive, er det fortsatt ikke helt grunnløst å peke på at de store investeringene i F-35 og de andre omtalte strategiske kapasitetene, gjør at landmakten står igjen som budsjettapere. Når forsvarsbudsjettet ikke rekker til å finansiere operative helikoptre både til Hæren i nord og spesialsoldatene på Østlandet, er det ikke overraskende at Hærens talspersoner peker på en voldsom ubalanse mellom satsing på luft- og sjømakt, på bekostning av landmakten.

Mye tyder på at F-35 vil kunne utgjøre en kraftig styrking av Forsvarets kampkraft. Men det finnes også en annen begrunnelse for valget av F-35 som vårt nye kampfly. Den snakkes det ikke så høyt om, selv om både ledende politikere og ledere i Forsvaret kjenner godt til hva det er som utgjør de avgjørende føringene for store anskaffelser av nytt forsvarsmateriell: Norges forhold til USA. Alle politikere, embetsmenn og ledere i forsvarssektoren er stilltiende enige om at det verste som kan skje nasjonen er at vi blir marginalisert og irrelevant i USAs øyne. Vi må være i varmen til onkel Sam, ellers er vi redningsløst fortapt. Denne overbevisningen er styrende for all norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Kanskje med god grunn.

(PS: Vil F-35 tape en nærkamp i lufta mot fiendtlige kampfly? Svaret fra kampflyentusiastene er at det aldri vil bli noen nærkamp. F-35 vil ta ut motstanderen før denne oppdager at et F-35 er i nærheten).

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse